Annons

Vad händer med värnen?

Inom kort kommer kommunen att få ta över gamla försvarsvärn från andra världskriget som Fortifikationsverket inte längre vill ansvara för eftersom de spelat ut sin militära roll. I dag handlar det mest om historiska monument.
– Vi kommer inom kort att träffa Fortifikationsverket för att diskutera övertagandet, berättar Claes Göran Jagenroth som handlägger ärendet på teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen.
Totalt handlar det om tolv försvarsvärn av vilka tre föreslås rivas, tre kan arrenderas ut till privatpersoner och övriga plomberas vilket innebär att värnens ingångar och skottgluggar gjuts igen. Kommunen har sedan tidigare tagit över sex värn som också ingår i den ny aktuella översiktsplanen.
– De tre värnen som kan komma att rivas står på flickskolans tomt och ett i närheten av Linds hamn, förklarar Claes Göran Jagenroth och bland de som bevaras finns det runda värnet på Artillerigatan.
– Det är unikt eftersom det är det enda helt runda värnet som finns i landet, förklarar Claes Göran Jagenroth och av de tolv värnen ligger åtta utmed strandmark och här bedöms rivning utgöra ett för stort ingrepp i naturen.
– Här föreslår vi plombering av de värn som inte tas över av privatpersoner med bostäder strax intill.

Fortifikationsverket (FFV) har tagit in anbud på rivning och plombering, något som inom kort kommer att diskuteras med kommunen. Även om värnen inte har något militärt värde så ingår de i kustförsvarets Per Albin-linje och har därmed ett kulturhistoriskt värde. Ett värn som varit föremål för diskussion ligger i Borstahusens hamn intill nya kulturhuset, Pumphuset.
– Här får vi diskutera med kulturföreningen om vad som skall göras och det är ett värn som kommunen redan tagit över, poängterar Claes Göran Jagenroth och tillägger att kommunens övertagande av värnen inte skall vara kopplat till några underhållskostnader.
– Det är vår ambition och värnen är så små invändigt att man inte kan använda dem för mycket annat än begränsad förvaring.
Vad gäller de många tankshinder som finns utmed Halvmånen och i Slottsparken utanför Konsthallen så är det en senare fråga mellan kommunen och Fortifikationsverket.
– Även där handlar det om historiska minnen, så vi får se vad som händer när det blir aktuellt, avslutar Claes Göran Jagenroth.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser