Annons

Unga röster – ett brobyggande ungdomsprojekt i tiden

I dagarna sjösätts ett ungdomsprojekt i Landskrona med kursen satt mot framtiden. Utgångspunkt för projektet är artikel 12 i FNs barnkonvention som formulerar vikten av att låta unga medborgares åsikter komma fram i samhällsdebatten.
– Just rätten att bli hörd och respekterad är ju viktig för den uppväxande generationen som ska forma framtidens Landskrona, menar Jenni Rantala, som är en av projektledarna.

Unga röster vänder sig till ungdomar i åldern 14-25 år som vill göra Landskrona till en tryggare stad med fler stimulerande aktiviteter. En annan ambition med verksamheten är att visa på de positiva krafter och möjligheter som varje individ bär på. Kvaliteter som man från ledningens sida menar kan vara avgörande för att finna en lösning på ungdomsproblemen. Man menar att det är viktigt att synliggöra problematiken och sedan låta ungdomarna ta ansvar för att hitta en lösning.
– Syftet med Unga röster är att bygga broar mellan olika grupper och kulturer i staden. När vi väl har fungerande nätverk så har vi med vår mångfald fantastiska möjligheter att möta framtiden, säger Vanja Drazic-Bell som är den andra projektledaren.

Annons
 

Projektledarduon, har på uppdrag av Landskrona ideella föreningars samorganisation (SamLa) jobbat med förberedelserna sedan februari 2006. De båda eldsjälarna har knutit ungdomskontakter på skolor, fotbollsplaner, parkeringar, torg, ungdomshus, föreningar med mera.
Det finns nu ett 50-tal ungdomar i verksamheten. Aktivitetsmässigt spar man inte på krutet. I samarbete med Kulturskolan kommer deltagarna att få möjlighet att möta andra ungdomar både lokalt och regionalt. Man kommer att få prova på värderingsövningar, rollspel, forumteater, frigörande dans, trumworkshop, stage fighting, filmskapande, studiebesök, föreläsningar, filmvisning, lägerverksamhet och digital storytelling. Ungdomarna deltar kostnadsfritt i projektet som kommer att sträcka sig fram till december 2008.
– Anledningen till det breda utbudet är att vi är angelägna om att varje deltagare ska hitta sin grej att brinna för. När man väl har gjort det så får man ökad självinsikt och vågar vara den man vill. Människor som trivs med sig själv och sin tillvaro utsätter inte andra för förtryck, säger Vanja.

– Vi som bor och verkar här måste sträva efter att bli ambassadörer för vår stad. Att lyfta fram det positiva. Det känns därför viktigt att ge ungdomarna positiva verktyg och kontakter som de har nytta av i framtiden. Dessutom är det en chans för oss vuxna att lära av ungdomarna och delta på samma vilkor genom att undvika att tala ovanför huvudet på dem ,avslutar Jenni.

Tillsammans med projektledarna kommer ungdomarna att filmdokumentera sitt arbete. Tanken med filmen är dels att den ska kunna vara en inspirationskälla till institutioner som jobbar med barn och ungdomar. Dels ska den kunna användas som ett avstamp i debatten kring ungdomars samhällsinflytande. Jenni och Vanja låter meddela att de gärna besöker ungdomsföreningar i Landskrona för att berätta om projektet Unga röster. De kan nås på telefon 0737-767146.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser