Annons

Behövs fler nattöppna dagis?

Socialdemokraterna vill att Barn- och utbildningsnämnden utreder det framtida behovet av förskoleplatser för barn till föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid.
Landskrona är en stad med många ensamstående föräldrar som försöker lägga pussel med arbetstiden för att barnen inte skall behöva vara på förskolan nattetid, skriver Eva Örtegren i en motion till kommunfullmäktige.
I dag finns nattplatser på Lilla dag & natt, men Eva Örtegren befarar att trycket på dessa platser kommer att öka när regeringen skärper kraven på arbetslösa att söka jobb också utanför den egna kommunen.
– Fler kommer att flytta och det innebär att man inte kommer att ha ett socialt nätverk i sin närhet som kan ställa upp och ta hand om barnen när föräldrarna jobbar, poängterar hon och vill därför få behovet av framtida platser utrett.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser