Annons

Kommunen tar krafttag mot kamphundar

De senaste dagarna har ett tilltagande problem med s.k. kamphundar uppmärksammats i Landskrona. Kamphundarna sprider skräck och olust bland både barn vuxna. Årligen rapporteras om incidenter där hundar attackerar andra hundar och människor med ibland fruktansvärda konsekvenser.
– Vi tar denna problematik på största allvar, säger kommunstyrelsens vice ordförande Tutti Johansson Falk.
– Till sommaren kommer regeringen att lägga fram förslag som innebär ett förbud för personer att ha hand om hundar om de inte kan hantera dem. Polisen ges också tydligare möjlighet att kunna omhänderta eller avliva aggressiva hundar. Vi ser fram emot de lag- och regelförändringar som förbereds i regeringskansliet och hoppas att dessa ska kunna genomföras snabbt.

– Vi har givit kommunchefen Sergio Garay i uppdrag att på nästa möte med ”Arena Trygghet” den 11 april ta upp frågan om kamphundarna i Landskrona och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vi är beredda att verka för att den kommunala ordningsstadgan skärps och ändras. Man måste dock komma ihåg att regelskärpningar bara får effekt om man har förutsättningar och förmåga att se till att dessa också följs.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser