Annons

Meningarna går isär om graffiti är konst eller klotter, det visar den undersökning som Tina Hansen, Jennie Adawi och Linus Grahl låtit göra bland elever på gymnasieskolan.

Bland de omkring hundra tillfrågade eleverna ansåg 45 procent att graffiti var konst, 40 procent menade att det var klotter och resterande 15 procent svarade både och. Eleverna fick också svara på frågan om de själva vandaliserat någon gång och hela 60 procent svarade ja på den frågan.
– Själv har man väl klottrat någon gång, erkände Linus Grahl i samband med redovisningen i bildform av elevernas projektarbete.
– Vi skulle arbeta med ett samhällsproblem och då valde vi vandalism eftersom det kan beskrivas med bilder, förklarade Tina Hansen i samband med att utställningen av 34 bilder färdigställdes för visning i ungdomshuset Plantan.
Vi har gått en fotokurs i skolan och det är lätt att uttrycka sig i bild, poängterade Jennie Adawi och tillsammans har man dokumenterat olika formera av vandalism runt gamla stationen.
– Där finns mycket klotter och vår enkät visade att det är mest ungdomar som vandaliserar, påpekade Linus Grahl och betonade att det handlar om en samhällsproblem.
– Som inte bara gäller för Landskrona.
Ambitionen med projektarbetet har varit att informera om följderna av skadegörelse och vandalism, men också att pedagogiskt ställa samman material så att budskapet går fram.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser