Annons

Villaägare ersätts för översvämningsskador

Kommunen ersätter fastighetsägarna i Egnahemsområdet för de översvämningsskador som uppstod under sommarens skyfall. Totalt handlar det om 278 500 kronor som betalas ut till berörda fastighetsägare.

Totalt uppgick kraven från drabbade fastighetsägare till 763 000 kronor, men efter det att en konsult granskat kommunens avloppssystem beslutade Tekniska nämnden att endast ersätta fastighetsägarna i Egnahemsområdet.

Annons
 

Där visade undersökningen att systemet var underdimensionerat och därför utgår ersättning. För att minimera risken för liknande händelser i framtiden kommer en utjämningsbrunn att byggas, förklarar Björn O Persson, moderat ordförande i nämnden.

Det var i början av augusti förra året som det föll runt 50 millimeter regn på några få timmar vilket resulterade i att flera fastigheter drabbades av översvämningar. Värst drabbades Borstahusen, Örja, Hyllingelyckan och Egnahemsområdet.

Det var när ersättningskraven började strömma som kommunen anlitade Konsultfirman DHI AB för att kontrollera om kommunens avloppssystem uppfyller branschorganisationen Svenskt Vattens fastställda dimensioneringskrav. Resultatet blev att det bara var på Egnahemsområdet som kraven inte uppfylldes.

I en granskning av VA-nätet som kommunrevisionen gjort konstateras att det inte går att helt bygga bort översvämningsriskerna med motiveringen att ”kostnaden skulle bli astronomisk”.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser