Annons

Detaljplan för nytt färjeläge och resecentrum påskyndas

Nu skall arbetet med detaljplanen för venbåtarnas nya färjeläge och ett nytt resecentrum påskyndas och samtidigt förhandlar kommunen med Jernhusen om köp av hela det gamla bangårdsområdet.
– Nu har vi kommit fram till var färjeläget skall ligga och nu skall arbetet med detaljplanen göras så snabbt som möjligt, poängterade kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, i anslutning till att kommunstyrelsen endas om en nordlig placering av det framtida färjeläget för venbåtarna.

Från socialdemokratiskt håll har man inget att invända mot placeringen av det framtida färjeläget, men kastar samtidigt in en brasklappen ”härtill är jag nödd och tvungen”.
– Det är ingen hemlighet att vi hellre sett att venterminalen placerades vid gamla Köpenhamnsläget, det hade öppnat Skeppsbrokajen för bostadsproduktion, påpekade oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, och betonade att de planer som nu ligger stoppar utvecklingen av Södra Linjen som innebär bostadsbyggande intill en konstgjord kanal in mot den gamla stationen.
Vi tror att det blir möjligt att fortsätta med funderingarna kring Södra Linjen, men det är ett projekt som ligger långt fram i tiden, påpekade Torkild Strandberg och underströk att den placering som Venterminalen med vidhängande resecentrum nu får öppnar för bostadsbyggande på själva Skeppsbrokajen.
Det är ett alternativ som vi kommer att undersöka i anslutning till planarbetet.

Annons
 

För att komma igång med projekteringen av såväl färjeläget som byggandet av ett nytt resecentrum har kommunen arrenderat mark av Jernhusen, totalt 6 000 kvadratmeter som skall fungera som parkeringsplats.
Men vi har också gett exploateringschef Anders Folkar i uppdrag att förhandla med Jernhusen om köp av hela området för framtida bostadsbebyggelse, underströk Torkild Strandberg och en viktig fråga i samband med ett eventuellt köp handlar om föroreningarna i marken.
Det är ägaren som skall stå för saneringen, men vi får se vad förhandlingarna resulterar i. Priset kan påverkas av saneringsansvaret.

Utredningsarbetet skall också omfatta möjligheterna att redan till hösten anordna ett provisoriskt färjeläge för venbåtarna så att byggandet av den planerade marinan kan påbörjas. Här har Teknik- och stadsbyggandsförvaltningen uppdragit åt konsultföretaget Sweco att för 90 000 kronor ta fram ett preliminärt förslag till marina, men också förslag till hur Jönsaplan framför Sofia Albertina Kyrka kan bebyggas. När väl underlaget för en detaljplan är framme skall detta ut på samråd för att sedan ställas ut och vid eventuella överklagande kan processen dra ut på tiden.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser