Annons

Socialdemokrater överklagar Flinths initiativ

Länsrätten får nu avgöra om Lisa Flinths beslut att betalat ut 2 324 151 kronor till Kunskapsskolan och Säbyholms Montessoriskola var i enlighet med kommunallagen. Det är socialdemokraterna Niklas Karlsson och Eva Örtegren som överklagar folkpartiets ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Lisa Flinths beslutat att skicka ut pengarna till berörda skolor utan att frågan behandlats i nämnden.
– Enligt vår mening skulle nämnden få möjlighet att ta ställning till efter vilken princip fördelningen av stadsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ska ske, poängterar Eva Örtegren, ledamot i bun och oppositionsrådet Niklas Karlsson finner det förvånansvärt att så mycket pengar betalas ut utan någon som helst information.
– Det är pengar som måste tas från buns budget och då borde nämnden varit delaktig i beslutet. Så här frikostigt kan man inte handskas med kommunala medel, menar han och betonar att oavsett vilken politisk uppfattning man har så är det viktigt att nämnderna är delaktiga i de politiska besluten.

Bakgrunden till anmälan är den att länsrätten strax före jul konstaterade att kommunen gjort fel som lät bidraget, de så kallade Wärnersson-pengar, endast skall gå till kommunala skolor. Detta ansåg länsrätten stå i strid mot skollagens principer om likabehandling. När Lisa Flinth blev ordförande i bun efter nyår så beslutade hon själv att domen inte skulle överklagas.
– Märkligt eftersom hon hade möjlighet att ta upp det i nämnden när vi träffades i början av januari, poängterar Eva Örtegren som också kommer att interpellera i fullmäktige i frågan.
– Jag vill veta hur Lisa Flinth resonerat i hela den här beslutskedjan, 2,3 miljoner är trots allt inte småpengar.
Lisa Flinth såg också hela processen som ett verkställighetsärende med tanke på länsrättens dom.
– Hade det handlat om verkställighet så skulle en tjänsteman skött den saken, inte nämndens ordförande, påpekar Niklas Karlsson som också är förvånad över hur lättsamt pengarna fördelats, Kunskapsskolan fick 1 840 042 kronor medan Montessoriskolan fått 484 109 kronor retroaktivt.
– Detta utan minsta redogörelse för vilka personalförstärkningar som gjorts på skolorna, ett mycket märkligt agerande, suckar han och understryker att eftersom frågan en gång varit föremål för behandling i nämnden skall den också få sitt avslut genom beslut i bun.
– Som jag ser det finns det inga rättsliga grunder för Lisa Flinths agerande och därför överklagar vi till länsrätten och hemställer att rätten upphäver beslutet så att nämnden i laga ordning kan behandla ärendet.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser