Annons

Tekniska visar röda siffror

Tekniska nämndens affärsdrivande verksamheter gick förra året med 2,4 miljoner kronor minus medan den skattefinansierade delen av verksamheten gav ett plus på en dryg miljon.

Ett projekt som blev dyrare än beräknat var ombyggnaden av Österleden. Här var budgeterat 9,6 miljoner, slutnotan blev 1,5 miljoner dyrare. Förklaringen till detta skall vara ökade priser och ökade krav på säkerhet. Vinterväglaget förra året kostade också en hel del pengar jämfört med budget. Den stränga vintern gjorde att kostnaderna blev 1,3 miljoner kronor större än vad som budgeterats.

Annons
 

Landskronaborna fortsätter att öka åkandet med buss, vilket gav ett plus på 200 000 kronor jämfört med budget. Totalt sett ökade bussåkandet med 12,1 procent och allra mest ökade resandet med trådbussarna, här noterades en ökning med hela 18 procent. Noterbart är att resandet med stadsbussarna, under de senaste tio åren ökat med hela 315 procent. Största enskilda minusposten på den affärsdrivande sidan svarade fjärrvärmen för med ett minus på 7,3 miljoner kronor.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser