Annons

Äldre- och omsorgsnämnden kan få fyra miljoner kronor mindre att röra sig med, det föreslår kommunstyrelsens majoritet. Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget med motiveringen att nämnden behövde pengarna för att klara det ökade vårdbehovet bland kommunens äldre.
Vi går efter nämndens egen beskrivning av verksamheten där pengarna behövs för att upprätthålla kvalitén i vården, betonade oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, medan kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg, fp, såg det som naturligt att hålla inne fyra miljoner av det överskott på åtta som nämnden gjorde förra året.
– Antalet hemvårdstimmar har minskat och dessutom ligger färre behandlingsklara patienter kvar på sjukhus. Vi ser ingen anledning till att den trenden skall brytas i år, påpekade Torkild Strandberg och betonade att nämnden fått ett tillskott på 16 miljoner jämfört med förra årets budget.
– Sammantaget innebär det att ÄO får 20 miljoner mer än förra året och det kan knappast kallas för besparing.

Från socialdemokraterna betonades att man måste se till det ökade behovet och att kommunens äldre blir fler och därmed ökar behovet av omsorg.
– Så hur man än räknar handlar det om en besparing och därmed också en risk för försämrad vårdkvalité, säger Niklas Karlsson.

Annons
 

Kommunstyrelsen diskuterade också effekterna av det indragna handledarstödet för plusjobbare som bland annat inneburit att Region Skåne funderar på att säga upp plusjobbarna.
– Det är den borgerliga regeringen som dragit in stödet, men vi ser plusjobben som så viktiga att vi vill skjuta till ytterligare 850 000 kronor för att kunna bibehålla handledarstödet, förklarade Niklas Karlsson medan Torkild Strandberg inte ansåg det nödvändigt att skjuta till pengarna just nu.
– Först får det komma en framställan från Vuxennämnden, menade han och betonade att det inte var aktuellt att säga upp några av kommunens 135 plusjobbare.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser