Annons

Affärsman döms att betala en miljon till Coop

En dryg miljon kronor kostade den mångåriga tvisten med Coop Sverige Fastigheter en affärsman från Landskrona. Det står klart när Högsta domstolen nekar affärsmannen prövningstillstånd.
Det hela började i december 1999 när affärsmannen sålde fastigheten Gurkan 2 till Coop. Här låg då växthus kopplade till butiksverksamhet. Coops avsikter var att säkra tomten för framtida butiksbygge. För övrigt det som nu är aktuellt på tomten intill. Affärsmannen skulle hyra en lokal av Coop för 300 000 kronor årligen. Men när ingen betalning kom in så vände sig Coop till rätten för att få in hyrespengarna. I samband med förhandlingarna vid tingsrätten hävdade affärsmannen att han inte betalt någon hyra för att lokalerna inte var i brukbart skicka. Han pekade bland annat på att ventilationen inte fungerade, att översvämningar gjorde lokalen obrukbar och värmen inte fungerade.
Tingsrätten fann inte att affärsmannen kunde visa att lokalen varit behäftad med sådana brister att hans verksamhet hindrats. Rätten dömde affärsmannen i oktober 2003 att betala närmare 600 000 kronor till Coop samt svarar för bolagets rättegångskostnader på 281 756 kronor.
Domslutet överklagades till hovrätten som i november 2006 fastställde tingsrättens dom och ökade på affärsmannens ersättning till Coop för rättegångskostnaden med 136 845 kronor. Domen fastställdes när Högsta domstolen i veckan som gick vägrade affärsmannen prövningsrätt.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser