Annons

Utan att informera nämnden har Lisa Flinth, folkpartistisk ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, betalat ut 2 324 151 kronor till Kunskapsskolan och Säbyholms Montessoriskola. Detta som en följd av att länsrätten i en dom konstaterat att kommunen gjorde fel som endast beviljade kommunala skolor stadsbidrag för personalförstärkningar, så kallade Wärnersson-pengar.
– Jag vet inte vad jag skall säga, det här överträffar det mesta. Att betala ut miljonbelopp utan att ta upp frågan i nämnden är häpnadsväckande. Självklart kommer jag att begära en förklaring, säger Eva Örtegren, s, när hon får kännedom om miljonutbetalningen.

– Jag har resonerat med tjänstemännen på förvaltningen och kommit fram till att vi endast följer den dom som länsrätten kom med före jul, motiverar Lisa Flinth sitt beslut och hon får stöd av bun:s jurist, Patrik Ljunggren.
– Det skulle vara lagtrots att inte betala ut pengarna, säger han.
Något som förvånar Eva Örtegren.
– Nämnden borde rimligtvis informeras om på vilka grunder man kommit fram till den stora summan pengar som nu måste tas från annan verksamhet inom skolan. Dessutom skall pengarna användas för personalförstärkningar och då skulle det vara rimligt att först få veta vilka personalförstärkningar som gjorts eller planeras på de aktuella skolorna.

Annons
 

För att komma fram till summan som betalats ut har förvaltningen räknat fram bidragens storlek per barn under de tre senaste åren. Därefter har man tittat på antalet barn i de två fristående skolorna och räknat ut hur mycket pengar dessa skulle ha fått om de varit med vid utdelningen av stadsbidrag. Resultatet blev att Kunskapsskolan totalt får 1 840 042 kronor medan montessoriskolan fått 484 109 kronor retroaktivt.

När kommunfullmäktige i juni 2005 beslutade att extrapengarna för personalförstärkningar endast skulle gå till de kommunala skolorna så motiverades detta med att behovet där var störst. Beslutet överklagades till länsrätten som i domen konstaterade att Skolverkets föreskrifter medger att kommunen själv har rätt att fatta beslut om hur bidraget skall användas. Samt att bidraget kan bli återbetalningsskyldigt om man inte genomfört några personalförstärkningar. Men att ange, som enda kriterium, att bidraget endast skall gå till kommunala skolor ansåg länsrätten stå i strid mot skollagens principer om likabehandling. Nu fanns det möjlighet för kommunen att överklaga domen i december, men man valde att avstå.
– Man kan ha många synpunkter på handläggningen av ärendet, men att inte informera nämnden om så stor utbetalning är minst sagt förvånande, avslutar Eva Örtegren.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser