Annons

Möjlighet öppnar sig för exklusivt boende kring Sundvik

Att bygga kustnära står högt på många kommuners önskelista och nu har möjligheten uppenbarats på de natursköna områdena kring Sundvik. Det var markägarna inom Nedra Glumslövs samfällighet som upptäckte att ett område motsvarande en hektar var undantaget från länsstyrelsens bestämmelser om naturvårdsområde. Marken ligger bara ett hundratal meter från strandlinjen och nu har markägarna frågat byggnadsnämnden hur man ställer sig till en eventuell bebyggelse.
– Ett oerhört spännande område, det är sällan mark med det läget kan frigöras för bebyggelse, förklarar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, fp, och hon sticker inte heller under stol med vilken typ av bebyggelse hon vill se på området.
– Med tanke på läget så kan här skapas ett riktigt exklusivt boende. Marken ägs av en samfällighet, i vilken kommunen äger 17 procent, och vid kommande årsmöte skall den eventuella försäljningen diskuteras.

Från byggnadsnämndens sida ställer man sig positiv till att undersöka möjligheterna för ny bebyggelse.
– Eftersom vi har stor brist på mark med det här läget så ser jag det som mycket angeläget att planarbetet fortsätter, menar Gerd Bernström och på området kan runt tiotalet nya villor komma att byggas.
– Det är för tidigt att säga något om antalet fastigheter, men klart är att de som får byggrätten också måste ta stor hänsyn till omgivningen när man tar fram förslag till möjlig bebyggelse.

Annons
 

Närmast är det samfälligheten som skall ta ställning till om man vill gå vidare och är beskedet positivt kommer en planundersökning att föregå arbetet med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga på området.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser