Annons

Timmerhögarna växer

Timmerhögarna växer på Skeppsbrokajen och inom kort kommer den första timmerlasten att skeppas ut från Landskrona till sågen i tyska Wismar. Totalt skall 20 000-30 000 kubikmeter timmer skeppas ut inom loppet av några månader.
– Det första fartyget kommer om några veckor och tills dess så läggs timret upp på kajen. Utskeppningen kommer sedan att pågår fram till juni månad, berättar hamnchef Lars Nilsson som också hoppas att hamnen skall få öka verksamheten från dagens runt 700 000 ton gods på årsbasis till 1,5 miljoner ton gods i det nya tillståndet.

– Under 80-talet, när Supra körde för fullt, så var vi uppe i de mängderna, poängterar Lars Nilsson som noterade att förra året hamnade hamnen på 670 000 ton gods.
– Men nu finns det tecken som tyder på att mängden gods kommer att öka och därför ansöker vi om ett utökat tillstånd, menar Lars Nilsson och tillägger att godshanteringen kommer att öka med 300 000 ton när Perstorp beslutar sig om lagringen av metanol i Hydro Agris gamla ammoniaktank.
– Så vi behöver marginaler för att kunna utveckla hamnverksamheten. Ansökan om tillståndet för hamnen har behandlats i miljönämnden som i sitt yttrande till länsstyrelsen vill skärpa kraven en aning.
– Vi menar att marken skall rengöras omedelbart i anslutning till lastning och lossning, dessutom måste bolaget ha en beredskapsplan för hanteringen av kemikalieolyckor, poängterar miljöchef Högni Hansson och dessutom ser förvaltningen också gärna att en ordentlig bullerutredning utförs under en prövotid.
Miljönämnden vill också att hamnen upprättar n plan med åtgärder och rutiner för att motverka damning vid lastning och lossning.
– Vidare vill nämnden att hamnen får en prövotid under vilken man skall utreda föroreningshalterna i dagvattnet från hamnens markytor och man kommer med förslag till hur dessa föroreningar kan minskas, påpekar Högni Hansson.
– Vi ser inga svårigheter med miljönämndens erinringar, menar hamnchef Lars Nilsson som dock är lite frågande till formuleringen att gods som kan medföra luktolägenheter inte får hanteras.
– Vad menas egentligen med luktolägenheter och vem avgör vilken lukt som är en olägenhet, det är lite luddigt formulerat.

Annons
 

I dag förfogar hamnen också över Skeppsbrokajen, därför förlägger man timmerhanteringen dit. Men i framtiden kommer den delen av kajen att bli ny angöringsplats för venbåtarna och då behövs ett nytt tillstånd. Därför yrkar hamnen att tillståndet för venbåtarnas nuvarande placering skall medges tills dess att nya färjelägen står klara.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser