Annons

Markföroreningar

Miljöförvaltningen har fastställt en begränsad tillsynsplan för 2007, behovet är betydligt större än resurserna.
Vi får prioritera efter bästa förmåga, men det känns inte bra, förklarar miljöchef Högni Hansson som på sin önskelista har en bättre kontroll av eventuella markföroreningar som i framtiden kan komma att kosta skattebetalarna stora pengar.
– Kartlägger vi föroreningarna nu kan vi kanske spåra förorenarna, väntar vi så kan det bli svårare och då får skattebetalarna står för kostnaderna, poängterar Högni Hansson.

Tillsynen kommer nu att inriktas på bland annat utökade livsmedelkontroller. Här fick förvaltningen hård kritik av livsmedelsverket vilket resulterade i anställningen av en livsmedelsinspektör.
– Här kommer vi nu att klara tillsynen bättre, och här har tidigare inspektioner visat stora brister i livsmedelshanteringen, förklarar Högni Hansson och en förklaring kan vara avsaknad av kunskap om livsmedelshantering.
Förutom en ökat livsmedelstillsyn finns tillsynen av hälsoskyddet, kemikalietillsyn, miljöskyddet och lantbruket med som prioriterade område i tillsynsplanen.
– Planen bygger på de resurser vi har till vårt förfogande, betonar Högni Hansson och berättar att länsstyrelsen informerats om skillnaden mellan behov och resurser vid en träff förra året.

Annons
 

När det gäller eventuella markföroreningar så är det ett stort problem i hela landet. Naturvårdsverkets senaste genomgång visar att det finns runt 80 000 förorenade område och av dessa är 740 prioriterade vad gäller omedelbar sanering. Detta kostar samhället stora pengar och förra året landade statens nota för sanering av förorenad mark på hela 600 miljoner kronor.
Ett exempel på den typen av sanering är BT Kemi där skattebetalarna får stå för kostnaderna på 90 miljoner kronor eftersom företaget gått i konkurs.

I Landskrona är den omfattande saneringen av Emondstomten ett annat exempel. Här beräknades kostnaderna först till runt tio miljoner kronor, nu handlar det om det tredubbla beloppet. Och fortfarande är saneringen inte avslutad, prover togs så sent som i måndags på grundvattnet.
– När vi gjorde en uppskattning av den samlade miljöskulden för kommunens vidkommande så handlade det om miljarder bara för marksaneringen, betonar Högni Hansson och om föroreningen skett efter 1969 skall förorenaren, enligt lagen, stå för kostanden.
Område som kan vara aktuella för en närmare kontroll är i första hand de som planeras för bostadsproduktion.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser