Annons

Dramatisk minskning av tungmetallutsläpp

Halterna av bly har under den senaste tioårsperioden minskat dramatiskt i såväl naturen som i blodet hos barn.
En undersökning som Yrkesmedicinsk kliniken vid Universtitetsjukhuset i Lund låtit göra visar att halten av bly i blod hos testade Landskronabarn i åldrarna åtta till tio år har minskat radikalt sedan mätningarna startade 1978.
Minskningarna beror dels på ökad användning av blyfri bensin, men också på minskade industriutsläpp, förklarar kommunekolog Olle Nordell som också genomfört en undersökning om tungmetallernas förekomst i kommunens mossor.
Där ser vi samma glädjande utveckling. Föra tio år sedan fanns det
knappast några mossor i industriområdet och att dessa nu kommit tillbaka är ett positivt tecken
, förklarar han och av utredningen framgår att minskningen också varit stor vad gäller andra tungmetaller som exempelvis kadmium, koppar, zink, krom och nickel.
Av utredningen framgår att halterna av bly i Landskrona är högre än för Skåne i övrigt och detta förklaras med att det finns industriella utsläpp från företag som Boliden Bergsöe och Scan Dust.
Nu säger mätningen inget om eventuella risker, då krävs betydligt mer
ingående studier.
Men vi ser att utsläppen minskar dramatiskt och det är ett positivt
tecken,
påpekar miljöchef Högni Hansson.
Mätningarna har genomförts vid tre tillfällen, 1983, 1995 och 2006 och den dramatiska minskningen har noterats under den senaste tioårsperioden. Noteras skall att halterna i industriområdet inte kunnat mätas 1983 och 1995 eftersom det då inte funnits några mossor att ta prover från.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser