Annons

Företagsklimatet i fokus

Vid en välbesökt lunchträff på onsdagen berättade biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv, Eva Frisk, om den undersökning som man gjort gällande företagsklimatet i Landskrona. Det är 200 slumpmässigt utvalda företag samt politikerna i kommunfullmäktige som fått tillfälle att tycka till. Jämfört med resten av landet så har Landskrona parkerat på den undre halvan och några framsteg lär det inte bli i årets rankinglista som presenteras senare i vår.
– En del siffror är anmärkningsvärda men jag hoppas och tror att Landskrona kan bli bättre nästa år, säger Eva Frisk.
– Kommunen och företagen har samma syn på problemen och det är den bästa förutsättningen för att det ska bli bättre.
Att de borgerliga tagit över makten tror inte Frisk har någon större betydelse.
Företagsklimatet brukar inte påverkas av om det är höger- eller vänsterstyre. Se på Vellinge och Simrishamn. Båda är borgerligt styrda men Vellinge ligger i topp och Simrishamn i botten.

Kommunchef Sergio Garay spekulerar över de negativa siffrorna.
– Undersökningen gjordes sent i höstas. Vi hade då haft en valrörelse med pajkastning från alla håll. Dessutom hade mediabilden av Landskrona svartmålats rejält. Det hade varit otroligt om vi klättrat på rankingen efter den gångna hösten.

Annons
 

Anmärkningsvärt är att endast 51% av politikerna svarade på enkäten. – När vi frågade politikerna 2005 var svarade 80% och därför är siffran 51% uppseendeväckande, säger Eva Frisk och fortsätter.
– Men det är inte bara upp till politikerna. Samarbetet måste vara ömsesidigt.

Undersökningen har bland annat visat att det som företagarna är mest missnöjda med är hög brottslighet, attityder gentemot företagande hos kommunala tjänstemän, byråkrati, dålig dialog mellan företag och kommun samt Landskronas dåliga rykte. Bland politikerna var svaren liknande. Även de efterlyser en bättre dialog och de uppfattar också det som att kommunens attityd bör förbättras.

Det som samtliga tycker är positivt med Landskrona är infrastrukturen, samarbetet mellan företagen samt kontakten mellan skolan och näringslivet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser