Annons

Bärgning eller bot

Redan för två år sedan sjönk en större träbåt i södra hamnbassängen som en följd av stormen Gudruns härjningar. Nu har Miljönämnden tröttnat på att ägaren inte försöker få upp båten och hotar med ett vite på 75 000 kronor om båten inte bärgas.
– Ägaren har haft gått om tid på sig att plocka upp båten som utgör ett miljöproblem där den ligger, motiverar miljöchef Högni Hansson miljönämndens beslut.
Miljönämnden vill också att beslutet ska gälla även om ägaren överklagar till länsstyrelsen.
– Båten har legat där länge nu och som vi ser det har ägaren haft flera år på sig. Att överklaga handlar mest om förhalning av ärendet, menar Högni Hansson som inte utesluter att båten kan läcka ut miljöfarligt avfall som exempelvis drivmedel.
– Förhoppningsvis kommer ägaren nu att ta sitt ansvar och bärga båten, avslutar Högni Hansson och ägaren har nu några veckor på sig att påbörja arbetet med att bärga träbåten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser