Annons

Skyskrapa ersätter Kumlahuset?

Kristineberg Fastigheter vill bygga Landskronas första riktiga skyskrapa på gamla Emondstomten. Byggnaden blir med sina 45 meter, fördelad på 15 våningar, högst i Nordvästra Skåne. En meter högre än det nu pågående bygget i Höganäs. Punkthuset planeras som en del av den bebyggelse som skall ersätta Kumlahuset och de gamla industrilokalerna på oljesanerade Emondstomten.
– Från politikernas sida vill man ha en lägre profil ut mot gatan och för att få in det antal bostäder som krävs av ekonomiska skäl vill Kristineberg bygga det höga punkthuset. Vi tycker att planerna är intressanta och väl värda att prova i ett samrådsförfarande, berättar stadsarkitekt Annika Cronsioe som dock vill ha ett bättre utställningsmaterial innan planerna ställs ut.
– Att bygga höga hus skapar ofta debatt och därför är det viktigt att det finns et bra material att visa upp, menar hon och ser gärna att det plockas fram modeller som visar hur den planerade byggnaden tar sig ut mot andra höga byggnader i kommunen, exempelvis de båda vattentornen.

Av underlaget till det samrådsförslag som byggnadsnämnden skall ta ställning till framgår att fem olika hustyper skall byggas och totalt skall 86 nya lägenheter skapas. I anslutning till projektet kan en upprustning av Albanoparken söder om förskolan Svarvaren bli aktuell.
– Det gäller att ta ett helhetsgrepp om hela området, poängterar Annika Cronsioe och berättar att fem olika hustyper är aktuella.
Ett flerbostadshus i tre plan med gruppboende kan byggas intill befintlig bebyggelse på Norra Infartsgatan. Utmed Norra Infartsgatan där Kumlahuset tidigare låg planeras 11 gatuhus varav fem med två våningar och sex med tre våningar. Här planeras en viss upphöjning av marken mot den hårt trafikerade Norra Infartsgatan för att klara bullerkraven. In mot den planerade parken i centrum kan sju kedjehus i ett plan byggas och mot Albanoskolan planeras för sex fastigheter i en radhuslänga. Det höga punkthuset får parkeringsplatser under mark och även trafiksituationen kommer att förändras vilket innebär att visa vägar som i dag är avstängda kommer att öppnas för trafik igen.
Till saken hör också att Götenehus snart går i gång med att bygga 35 radhus på kvarteret intill och det innebär att Landskrona inom något års sikt kan få ett helt nytt bostadskvarter.
– Går samrådsförfarandet lätt kan planen vara klar i höst, förklarar Annika Cronsioe och närmast är det byggnadsnämnden som skall besluta om detaljplanen skall ut på samråd.

Annons
 

För att skilja på termerna skyskrapa och höghus, lyder den internationella definitionen att en skyskrapa ska vara minst 35 meter hög, alternativt ha minst 12 våningar. Lägre byggnader benämns höghus. Ytterligare ett är att byggnaden till större del ska gå att vistas i, den ska alltså nästan uteslutande vara indelad i våningsplan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser