Annons

Behovet av handikappanpassade lägenheter i kommunal regi skall kartläggas. Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag åt Äldre- och omsorgsnämnden samt Vuxennämnden att redovisa vilket behov som finns. I väntan på utredningen kommer två av 60-talet lägenheter att lämnas ut till omedelbar försäljning.
– Lägenheterna har stått tomma så länge nu att vi inte bedömer att det finns behov av dem, motiverar kommunalrådet Tutti Johansson Falk, m, beslutet som drevs igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. S
ocialdemokraterna ville avvakta med eventuell försäljning tills dess att berörda nämnder kommit in med behovsbedömningen.
– Det känns fel att först sälja lägenheterna och sedan fråga hur stort behovet är, poängterar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, som helst ser att kommunen behåller lägenheterna för uthyrning till personer med särskilda behov.
– Man kan se det som en samhällsservice för utsatta människor som så här långt fungerat väldigt bra.
I kommunens ägo finns 51 bostadsrätter och åtta marklägenheter belägna i Landskrona, Glumslöv och på Ven. Under senare år har inga nya lägenheter förvärvats och tidigare har sex lägenheter i Glumslöv sålts.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser