Annons

Folkpartiet vill sälja Vallgården 3 Vallgården 3 skall få ett gruppboende i bottenplanet och övriga våningar byggs om till bostäder, dessutom skall fastigheten ut till försäljning.

För att råda bot på den akuta bristen av gruppboende skall ombyggnaden av bottenvåningen på Vallgården 3 snarast påbörjas. Så långt råder politisk enighet, men diskussionen om vad som skall ske med de övriga två våningarna kan komma att fortsätta ännu ett tag.
– Gruppboendet skall påbörjas snarast och i övrigt ser jag gärna att fastigheten säljs och att det skapas bostads- eller hyresrättslägenheter på övriga våningsplan, förklarar kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg som också givit mark- och exploateringschef Anders Folkar i uppdrag att försöka sälja fastigheten med ambitionen att komplettera gruppboendet med bostäder.
– Jag har precis fått uppdraget och kommer snarast att upprätta ett försäljningsunderlag, berättar Anders Folkar som inte vet hur snabbt fastigheten kan komma att säljas.
– Viktigast nu är att gruppboendet börjar byggas, det har förhalats länge nog genom politiska finter, påpekar socialdemokraternas Lars Svensson och hänvisar till beslutet i fullmäktige som innebar att det inte blev några lokaler för hemvården eller kontor på våningsplan två och tre.
– Där tappade vi onödig tid med tanke på att kön till gruppboende i kommunen är lång.

Vad gäller försäljningen av fastigheten så vill Lars Svensson avvakta underlaget och frågan skall också ventileras i kommunstyrelsen innan det är dags för beslut i kommunfullmäktige.
– Bara gruppboendet börjar byggas, så får vi ta det andra sen, menar Lars Svensson och för Torkild Strandbergs vidkommande kan det kommunala Landskronahem vara en möjlig köpare.
– Men privata köpare är också tänkbara och bäst hade varit om vi kunde komma igång med ombyggnadsarbetet gemensamt, avslutar han och närmast skall frågan om Vallgårdens 3 upp till behandling i kommunstyrelsen.

Annons
 

Kön för platser i gruppboende ligger på drygt 20 personer och på Vallgården kommer sex nya bostäder att skapas. Ytterligare gruppboende planeras på Öster och i Seminariekvarteret.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser