Annons

Soptippen byggs ut

Efter en dom i miljödomstolen i Växjö får Landskrona-Svalövs renhållnings AB, LSR, möjlighet att bygga ut sophanteringen och därmed kommer behovet av en deponi att vara löst för de närmaste 25 åren för berörda kommuner. Domen innebär att LSR får möjlighet att utöka hanteringen av deponerade massor från dagens 100 000 ton till 300 000 ton så fort domen vinner laga kraft. Men smakar det så kostar det. LSR räknar med att investera runt 100 miljoner kronor på att gräva ur den gamla soptippen och ta tillvara material som kan återvinnas. Processen kallas för landfill mining.
– Förr dumpade man allt och vi gör bedömningen att en hel del kan återanvändas, poängterar avgående ordförande Göran Nyström, s, och tillägger att investeringarna kommer att bekostas av hushållen genom avgiftshöjningar.
– Kostnaden kommer att fördelas över 25 år bland abonnenterna, men hur stora höjningarna blir vet vi inte i dag.

Den utökade verksamheten innebär också att LSR, som i dag sysselsätter runt 15 personer, kommer att nyanställa en handfull personer.
– Vi har sedan något år tillbaka ett samarbete med RGS 90 och beslutet innebär att bolaget kan utöka sin bearbetning av förorenade jordmassor, förklarar vd Göran Jingborg och RGS 90 är ett danskägt återvinningsföretag som bland annat ansvarar för saneringen av BT Kemiområdet.
Utgrävningen av den gamla soptippen innebär att bolaget kan fylla på med nya sopor efter att avfallet sorterats.
– Miljökraven är högre och en åtgärd som vi måste genomföra handlar om att minska risken för läckage av miljöfarliga utsläpp, poängterar Göran Nyström och betonar att den lösning som nu genomförs blir betydligt billigare än om man skulle behöva ta ny mark i anspråk för framtida deponi.
– Enligt våra beräkningar skulle det kosta runt 150 miljoner kronor, så mot den bakgrunden är det här en bra lösning på alla sätt.

Annons
 

LSR har under de senaste åren visat ett positivt resultat, men först efter kraftfulla saneringar. För fyra, fem år sedan var bolaget i rejäl gungning och nära konkurs. Sedan dess har man renodlat verksamheten och minskat personalstyrkan från 55 till dagens 15 anställda.
– Då hade vi verksamheter som var direkt olönsamma. Vi tvingades upprätta en kontrollbalansräkning och fick en ägargaranti för att undvika likvidation, förklarar vd Göran Jingborg och saneringen började med att Ohlssons tog över sophämtningen och senare såldes också bolagets lastbilar. Och vad gäller renhållningstaxan så dröjer beslutet till april.
– Vi ville först avvakta den dom vi nu fått och kommer nu att göra de beräkningar som behövs för att lämna in ett taxeförslag till kommunfullmäktige.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser