Annons

Tunga nerskärningar på Komvux

Mellan 15 och 20 lärartjänster kan försvinna när Komvux skall spara sex miljoner kronor.
– Exakt hur många tjänster som berörs är inte klart än, förklarade vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson, fp, och betonade samtidigt att man i dag inte har någon kö av sökande och dessutom har antalet studerande på den gymnasiala vuxenutbildningen minskat.
– Nu är ambitionen att anpassa kostymen efter de förutsättningar som gäller.
Från oppositionen är kritiken hård mot beslutet.
– I en kommun där utbildningsnivån ligger under rikssnittet och arbetslösheten är hög skall man satsa på utbildning, inte dra ner, förklarade Jonas Esbjörnsson som också kritiserade majoriteten för att fatta beslut utan en riktig konsekvensanalys.
– Nu vill man göra dramatiska nedskärningar utan att veta vilka effekterna blir, det känns inte bra.

Bakgrunden är den att regeringen reducerat bidraget till komvux med 4,3 miljoner kronor och till detta skall läggas ett underskott på närmare 1,7 miljoner för i fjor.
– Fjolårets budget var på tog för optimistisk, man räknade med 800 elever, det blev 552 och för i år har vi budgeterat med 450 elever för att bättre anpassa oss till behovet, påpekade Mattias Adolfsson och förutom att säga upp egen personal skall utbildningar köpas in vid behov.
– Grundutbildningarna skall finnas kvar, men vi undersöker också möjligheten att samarbete med exempelvis gymnasieförbundet.

Annons
 

Förutom uppsägningar av lärare kommer också rektorstjänsterna att minskas från dagens tre till två.
– Båda tjänsterna kommer att utannonseras och de som nu har tjänsterna får då söka på nytt, förklarade förvaltningschefen Lena Mårtensson Stenudd som fått hård kritik från sju fackförbund som i ett brev till förvaltningen kräver att en psykosocial skyddsrond genomförs.
– När beslutet nu är fattat så kommer vi att inleda förhandlingarna med facken, förklarade Lena Mårtensson Stenudd och bakom förslaget att skära ner komvux står den styrande Treklövern med stöd från Sverigedemokraterna. Mot beslutet röstade socialdemokraterna och vänsterpartiet som i stället kräver en ökad satsning på vuxenutbildningen. När det gäller de yrkesinriktade utbildningarna kommer omvårdnadsprogrammet att fortsätta, övriga yrkesutbildningar kommer att köpas in vid behov. Beslutet berör endast den gymnasiala vuxenutbildningen, SFI-undervisningen och grundutbildningen skall fortsätta som tidigare.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser