Annons

1 050 702 991 på banken

Med 1 050 702 991 (en miljard femtiomiljoner sjuhundratvåtusen niohundranittioen) kronor på banken står Landskronaborna väl rustade att möta framtiden. Årsrapporten för kommunens kapitalförvaltning för 2006 visar att avkastningen på insatt kapital blev 8,3 procent, vilket var 0,8 procent över jämförelseindex.
– Och det innebär att kommunen förra året fick 77,7 miljoner i avkastning på satsat kapital, förklarar kanslichef Stefan Johansson som håller ett vakande öga på Landskronabornas kapital. Det var 2003 som kommunen placerade 800 miljoner efter försäljningen av aktieinnehavet i Sydkraft. Kapitalet skulle placeras i aktier och räntebärande papper för att sprida riskerna.
– Vi hade tur och gick in med kapital samtidigt som aktiemarknaden fick ett uppsving, förklarar Stefan Johansson och i dag har kommunen 40 procent i aktier, 50 procent i räntefonder och 10 procent i ett mellanting mellan aktier och räntepapper. Aktierna är fördelade på 20 procent svenska och 20 procent utländska papper och av dessa har de svenska gått klart bäst. De svenska aktierna ökade i värde med hela 28, 5 procent medan de utländska placeringarna ökade med 4,8 procent.
Även mellan bolagen som sköter kommunens placering ar var skillnaden stor, Swedbanks förvaltare Robur noterade en ökning på hela 31,6 procent vilket innebär att den fonden slutade som nummer fem av 82 jämförbara i landet. Sämre gick det för Danske Bank som fick nöja sig med en ökning på 25 procent och därmed placering som 49 av de jämförbara 82 placerarna.
– Givetvis håller vi ett extra öga på placerare som inte lyckas så bra och det händer att vi byter förvaltare, poängterar Stefan Johansson som också låter utomstående ekonomer granska placeringarna varje kvartal. Som exempel kan nämnas att årsgranskningen är genomförd av Mercer Investment Consulting.
– Det gör vi för att få en oberoende granskning som sedan kan ligga till grund för olika beslut vad gäller kapitalförvaltningen.

Enligt beslut i fullmäktige skall avkastningen på insatt kapital årligen ligga runt 5,75 procent. Det faktiska resultatet har blivit betydligt bättre, hela 10,8 procent.
– Det hänger samman med att börsen gått så bra under de här åren, men det kan snabbt svänga, poängterar Stefan Johansson och kommunens placeringspolicy innebär minskade risker med invånarnas kapital. Återbäringen som kommunen fått motsvarar i runda tal en dryg skattekrona och så här långt har man plockat ut drygt 100 miljoner kronor för större investeringar. Miljarden innebär också att framtida kommunala pensioner inte kommer att belasta kommande generationer, det har framsynta kommunpolitiker sett till genom att en gång i tiden satsa på Sydkraft.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser