Annons

Var placeras venbåtarna?

Placeringen av venbåtarnas nya färjeläge kan mycket väl komma att bli längre in i hamnen än vad som tidigare föreslagits.
Den exakta placeringen är inte klar, vi tittar på varje kvadratmeter av Skeppsbrokajen, förklarar kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, som hoppas att ett konkret förslag på placeringen skall vara klart inom några veckor.
Den tillsatta styrgruppen tittar på tre faktorer som påverkar placeringen, det handlar om framtida bebyggelse, hamnens utveckling och vad som är bäst för Ventrafiken.
– Även om det inte är realistiskt att bygga Södra Linjen i dag så gäller det att inte placera Ventrafiken så att den hindrar framtida bebyggelse av området, menar Torkild Strandberg och tycks därmed dela socialdemokraternas uppfattning.
– Vi har motionerat i frågan och jag hoppas verkligen att venbåtarna inte placeras så att de hindrar utbyggnaden av Skeppsbrokajen och Södra Linjen, poängterar Lars Svensson, s och mycket talar nu för att det framtida färjeläget flyttas längre in i hamnbassängen.

En möjlig placering är i anslutning till den gamla lagerbyggnaden som skiljer Landskrona hamn från kommunens ansvarsområde. Parallellt med att utredningen om Ventrafiken pågår så avvaktar länsstyrelsen med att ge hamnen tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta eftersom man inte vet exakt vilka kajer som hamnen kommer att förfoga över. För att komma i gång med projekteringen av färjeläge och resecentrum vill styrgruppen ha sex miljoner kronor, beslut fattas i kommunstyrelsen. Hela satsningen är beräknad till 157 miljoner kronor varav kommunen svarar för halva summan. Resten utgår i form av RTI-bidrag som utbetalas av region Skåne.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser