Annons

Socialdemokraterna ifrågasätter Flinths juridiska kunskaper

Den borgerliga alliansen har till kvällens nämndsmöte i Barn- och ungdomsnämnden (BUN) föreslagit att skolk ska införas i terminsbetyget samt att skriftliga ordningsomdömen ska erbjudas föräldrarna.
Detta finner Socialdemokraterna anmärkningsvärt.
– Förslaget strider med största sannolikhet mot lagstiftningen, säger Eva Örtegren, gruppledare för Socialdemokraterna i BUN och fortsätter.
– Chefsjuristen vid Skolverket, Ingerd Hillborn säger: ”Som jag ser det krävs det om det här ska kunna genomföras förändringar i grundskoleförordningen.” Det går inte, såsom BUN-ordföranden Lisa Flinth gör, att hänvisa till en möjlig regelförändring i framtiden, enligt Ingerd Hillborn: ”Man måste avvakta regelförändringar.”

Eva Örtegren menar att det blir svår att få ungdomar att följa regler om inte de vuxna gör det samma.
– Vi vill att barn och ungdomar ska följa uppsatta regler i skolan. Då kan inte vi politiker bryta mot de regler som vi har att följa.

Annons
 

Socialdemokraterna är även upprörda över hur man skött hela ärendet.
– Den borgerliga alliansens förslag har inte, såsom är brukligt, beretts av förvaltningen. Nämndens ledamöter har därför inget annat underlag än det som den borgerliga alliansen påstår i sin skrivelse. Frågan är om vi ska lita på Skolverket eller på Lisa Flinths minst sagt svajiga uttalanden? Vilken juridisk kunskap har Lisa Flinth?, frågar sig Örtegren.

Socialdemokraterna misstänker att Sverigedemokraterna kommer att stödja Folkpartiet. I stället vill Örtegren och hennes partivänner få till stånd en dialog med treklövern.
– Det är våra barns framtid vi har att göra med. Vi har varit tydliga gentemot den borgerliga alliansen att vi är beredda till samarbete i skolfrågorna. Nämnden får inte förvandlas till en arena för partipolitisk plakatpolitik, avslutar Eva Örtegren.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser