Annons

Fortsatt elevintresse för Gymnasieförbundet

Elevernas intresse att söka gymnasieutbildningar på någon av Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbunds skolor är även detta år högt. Totalt 560 elever från de tre medlemskommunerna har valt någon av gymnasieförbundets utbildningar i första hand. Detta motsvarar 49% av de tre kommunernas elever, vilket är en procent bättre än förra året.
Landskrona-eleverna dominerar likt tidigare år. 70% av eleverna i Landskrona har valt gymnasieförbundet i första hand. Detta är samma siffra som i fjol. Denna skall ses mot bakgrund av att eleverna nu kan söka fritt inom nordvästra Skåne.
– Söksiffrorna är bra. Våra skolors satsningar på kvalitet, trygghet och bra lokaler är väl kända bland de kommande eleverna, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör inom gymnasieförbundet.

Trenden att yrkesprogrammen blir alltmer populära kvarstår. Byggprogrammet på Frans Möllergymnasiet och Enoch Thulingymnasiet har tillsammans 94 förstahandssökande. Industriprogrammet inom Teknik College har på ett år ökat från 3 till 19 förstahandssökande. Även Omvårdnadsprogrammet på Selma Lagerlöfgymnasiet ökar antalet förstahandssökande.
– Det ökade intresset för industri- och omvårdnadsprogrammen är mycket glädjande. Här finns en stor efterfrågan på arbetskraft, säger Tomas Johansson.

Annons
 

Ett minskat intresse finns för t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och estetiska programmet.
– Dessa program kommer säkert få fler sökande efter omvalsperioden 15/4-15/5. Men det finns en klar elevtrend mot tydliga yrkesförberedande program, säger Tomas Johansson.

Intagningssiffrorna speglar enbart sökande från de tre egna kommunerna. Cirka 100 externa elever kommer att fyllas på under februari. Attraktiva utbildningar där är idrottsutbildningarna och naturbruksprogrammet. Efter den 15 april får eleverna besked om den preliminära intagningen. I sommar kommer det definitiva intagningsbeskedet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser