Annons

En fastighetsägare i Saxtorp hotas med 800 000 kronor i vite om han inte upphör med att deponera byggmassor på sin tomt.
– Fastighetsägaren har anmält att han skulle anlägga en väg, men här handlar det om betydligt större massor och därför gör vi nu den här åtgärden, förklarar miljöchef Högni Hansson som satt vitesbeloppet till en halv miljon kronor.
– Men nämnden ville markera allvaret och höjde beloppet till 800 000 kronor.

Den första anmälan om vägarbetet kom till förvaltningen redan i juli 2005 och har sedan kompletterats vid tre tillfällen. När förvaltningens personal inspekterade arbetet i december 2006 och senare även i januari i år, så upptäckte man att det handlade om betydande massor som grävts ner på tomten.
– Som vi ser det handlar det om att olagligt avskaffa byggavfall och liknande avfall, berättar Högni Hansson med tillägget att stoppandet av deponien kan ses som en första åtgärd.
– Sen får vi titta på vad massorna innehåller och om de skall schaktas bort igen.

Annons
 

Den fortsatta utredningen kommer också att visa om en polisanmälan kan bli aktuell. Rivningsmassor och liknande avfall får endast lämnas till deponier med tillstånd och då är det förknippat med en avgift. Det kan alltså finnas en affärsidé bakom deponien som går ut på att ta en lägre avgift än vad som gäller på lagliga deponier och sedan dumpa och gräva ner avfallet.
– Det är för tidigt att säga om det är så i det här fallet, men det finns andra exempel på att den typen av verksamheter äger rum.

Från miljöförvaltningen förväntar man sig att beslutet överklagas till länsstyrelsen, men för att undvika fördröjningar av stoppet så begär förvaltningen att stoppat skall träda i kraft omedelbart.
– Det innebär att deponeringarna stoppas tills dess att frågan avgjorts i de olika instanserna som kan bli aktuella.
Den aktuella tomten ligger i Saxtorp, granne med E6:an och inspektionerna visade att stora mängder avfall tippats i ett vattenfyllt hål.
Man tycks ha grävt ur och schaktat bort massorna och sen fyllt hålen med avfallsmassor, förklarar Högni Hansson och större delen av massorna bestod vid inspektionen av tegel, betong, porslin och kakel, men det förekom också kabelrester och plast i avfallet. Miljöförvaltningens förbud gäller så länge ett tillstånd för deponiverksamhet inte finns.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser