Annons

Gerd Broberg Bernström gör comeback i politiken Gerd Broberg Bernström, fp, lämnade kommunalpolitiken 1994 och gör nu gör comeback som ordförande i byggnadsnämnden när det råder i det närmaste byggfeber i kommunen.

När Gerd Broberg Bernström, fp, lämnade kommunalpolitiken 1994 rådde i det närmaste stiltje inom bostadsbyggandet. När hon nu gör comeback som ordförande i byggnadsnämnden är situationen den motsatta, det råder i det närmaste byggfeber i kommunen.
– Och det tillfället skall vi ta tillvara, förklarade hon med ett leende efter att ha lett sitt första möte och klubbat igenom bygglovet för 35 radhus på kvarteret Smeden utmed Timmermansgatan.
– Vi behöver fler bostäder i mer centrala läge och mot den bakgrunden är det här perfekt. Men jag är också glad över att det byggs ute på landsbygden och att så många är beredda att satsa på sitt boende, förklararGerd Broberg Bernström som också hoppas kunna skynda på arbetet med planerna för bostadsproduktion.
– Ambitionen är att ha detaljplaner för mellan 1 200 och 1 500 nya bostäder till 2010 och då måste vi gå igång snabbt, poängterar hon och hoppas att man från stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ta sig an område för område så att byggherrarna kan få snabba besked.
– Ta Häljarp som ett exempel, där är efterfrågan stor och det finns stora planer på bostadsbyggande, inte minst från HSB:s sida och därför är det viktigt att hålla ett högt tempo i planarbetet.

Gerd Broberg Bernström skrev lokalpolitisk historia 1983 när hon utsågs till Landskrona första oppositionsråd och 1991 blev hon inte bara den första moderaten på posten som kommunstyrelsens ordförande, hon blev dessutom första kvinnan på posten. När hon nu gör politisk comeback gör hon det som folkpartist och byggfrågor har legat henne varmt om hjärtat ända sedan hon började med kommunalpolitik.
– Byggnadsnämnden var ett av mina första uppdrag, minns hon och därför var det kanske naturligt att hon också fick de frågorna på sin lott när hon efter flera års timeout från politiken nu gör comeback.
– Byggnadsfrågorna är centrala för kommunens utveckling och en stor utmaning, poängterar hon och inom kort väntas den styrande Treklövern påbörja arbetet med att förutsättningslöst plocka fram vilka kustnära och attraktiva bostadsprojekt som kan finns inom kommungränserna.
– Här kommer vi att plocka fram en bruttolista som sedan skall omvandlas till byggklara detaljplaner och i det arbetet utesluts inga område, poängterade Gerd Broberg Bernström som dock inte ser någon anledning till att damma av de gamla planerna på utfyllnad av Öresund för att skapa ett Vesterstad som hon en gång var med att plocka fram.
– Det känns inte så angeläget nu när kommunen har så mycket mer mark att bygga på, konstaterade hon och lyfte fram ett eget hjärteprojekt.
– Det skulle vara att bygga på Husarspetsen vid Smörhålan, men då får vi först ta en match med länsstyrelsen, avslutade Gerd Broberg Benström leende.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser