Annons

Inget tvång för alkolås i kommunens bilar – ännu

Det blir inget omedelbart tvång på införande av alkolås när kommunen köper in nya bilar.
– Frågan om alkolås i förvaltningens fordon är till stor del kopplad till framtagandet av förvaltningens trafiksäkerhetspolicy. Här förs diskussioner och ett antagande av en ny policy väntas under året, konstaterar Kåre Larsson, förvaltningschef vid Teknik- och stadsbyggnadskontoret som svar på Sverigedemokraternas motion med kravet på att alla nya bilar skall förses med alkolås.

Vidare konstateras att förvaltningen köpt in alkolås som skall monteras in på trådbussarna under våren, detta eftersom Swebus redan har alkolås i de egna bussarna som går i trafik i Landskrona.

Annons
 

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen förfogar i dagsläget över 70-talet bilar och när en ny policy är klar lär den omfatta såväl alkolås som krav på miljövänliga bränsle. Motionen om kravet på alkolås kommer att behandlas i kommunfullmäktige när remissrundan är avklarad.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser