Annons

Rektor sadlar om- Nu ska Miljöförvaltningen bli ännu bättre på information

Efter några års gästspel på Tech Futurum återvänder Håkan Almström till Miljöförvaltningen som informatör kring fördelningen av klimpbidrag.
– Jag är journalist och det är ingen hemlighet att miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat, så när möjligheten nu dök upp kunde jag inte motstå frestelsen, förklarar Håkan Almström som i dag arbetar som vikarierande rektor på Tech Futurum.
– Informatörsjobbet börjar i februari och är på halvtid, så jag kommer att ha kvar viss undervisning på skolan och dessutom frilansa som journalist i mån av tid, berättar Håkan Almström som efter åren på Radio Malmöhus kom till Landskrona som miljöinformatör 1992.
– Då handlade det om att komma med positiva miljötips riktade mot allmänheten och här var Landskrona en föregångskommun, minns han och gensvaret från invånarna var positivt.
– Det fanns en vilja till förändring, många ville lägga om sin livsstil och den vägen påverka miljön i positiv riktning.

Även statsmakterna började inse behovet av miljöförbättrande åtgärder vilket resulterade i Agenda 21-rådgivning och inte minst LIP-bidrag, lokalt investeringsprogram, som innebar att kommunen fick runt 13 miljoner kronor i bidrag för miljösatsningen på trådbussarna. Men då hade Håkan Almström redan lockats vidare till Tech Futurum där man skulle satsa på en informationssäkerhetsutbildning, året var 1999.
– En bra kombination för en journalist tyckte jag och dessutom kände jag kanske inte så stort gensvar från den kommunala byråkratin när det handlade om miljöförslag i enlighet med Agenda 21, funderar han och hoppas att det nuvarande projektet som riktar sig ut mot allmänheten skall vinna större gehör.
– Det tror jag absolut. Nu tar man miljöfrågorna och växthuseffekten på allvar, det finns ett helt annat driv i frågan.

Annons
 

Från och med 2003 finns det möjlighet att ansöka om bidrag till klimatinvesteringsprogram med fokus på investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Landskrona kommunen ansökte bland annat för information kring självuppvärmande hus, elbilspool för boende i hyresfastigheter, bidrag vid köp av gasfordon samt ett informations- och folkbildningsprojekt. Frågor som nu hamnar på Håkan Almströms bord.
– De som nu satsar på åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser kan få bidrag till dessa satsningar och det blir mitt jobb att sprida informationen och det ser jag som en utmaning, konstaterar Håkan Almström innan det är dags att ta itu med säkerhetsmärkning av datorer på Tech Futurum.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser