Annons

Ingen fortsättning på medborgarförslagen

Det blir av allt att döma ingen fortsättning på medborgarförslagen. Det står klart när kommunen nu ser över informationen från kommunfullmäktige.
– Vi har en utredning som tittar på möjligheterna att sända fullmäktigemöten i någon form, via kabel-TV eller över nätet. Vad den kommer fram till är för tidigt att säga, förklarar fullmäktiges ordförande Lennart Söderberg, m, som dock hoppas att sändningar i någon form skall vara i gång till hösten. Men någon ny runda med medborgarförslag lär det inte bli, intresset från politikerna är svagt.
– Jag är skeptisk till medborgarförslag och frågestunder eftersom det oftast bara handlar om ett fåtal personer som driver vissa frågor, menar kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, som i stället väljer att kommunicera med medborgarna direkt via sin hemsida eller i brevform.
– Jag vill ha direktkontakt med invånarna och så här långt har det fungerat mycket bra. Det är något som jag tycker att alla politiker bör ha, menar han och får delvis medhåll av socialdemokraternas Niklas Karlsson.
– Eftersom vårt parti är uppbyggt som en folkrörelse så har vi alltid haft en bred kontakt med våra väljare och den vägen också med kommuninvånarna. För oss är det fullständigt naturligt, menar han och ser inte heller medborgarförslagen som värt att satsa på.
Då är det bättre om kommuninvånarna går via partier eller enskilda politiker och får upp frågan som en motion i fullmäktige.

Även om Lennart Söderberg inte är någon förespråkare av medborgarförslag så kan han tänka sig en eller två frågestunder med fullmäktige.
– Men frågorna måste silas på något sätt så att det inte blir för mycket av varför en rektor gjorde si eller så. Det här är inte enkelt, men vi är alla öppna för en bred kontakt med invånarna. Frågan är bara hur det görs bäst.

Annons
 

I Landskrona infördes medborgarförslag på prov under 2004 och under året inkom 62 olika förslag. Men frågeställarna var betydligt färre. I 16 av Skånes 33 kommuner gavs invånarna möjlighet att lämna in ett medborgarförslag. Förslagen ska behandlas på samma sätt som en motion ställd av en politiker, men ytterst sällan resulterade medborgarförslagen i en konkret åtgärd. I Landskrona antogs ett förslag av fullmäktige, det var tidigare kommunalrådet Harry Nilssons förslag om återinrättandet av en konsumentrådgivare. Under 2004 behandlades 37 motioner i fullmäktige i Landskrona, och av dem bifölls fem. Med andra ord är det nästan tio gånger lättare för en politiker att få igenom ett förslag än för en vanlig medborgare.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser