Annons

Treklövern vill införa ordnings- och uppförandeomdöme

– Arbetsmiljön i Landskronas skolor kan bli mycket lugnare och tryggare. Situationen som varit på Gustav Adolfsskolan har uppmärksammat oss alla problematiken. Nolltoleransen som införts på GA-skolan har visat sig framgångsrik. Vår förhoppning är nu att alla kommunens skolor ska få den arbetsro som nu råder på GA-skolan.
Det säger Lisa Flinth (fp), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, med anledning av att Treklövern på nämndens februarisammanträde föreslår att ett ordnings- och uppförandeomdöme erbjuds alla föräldrar från och med höstterminen 2007
– Det finns mycket att göra för få ordning och reda i skolorna. Föräldrarna är nyckelpersoner i det här arbetet, med involverade och engagerade föräldrar kommer vi långt. Vi tror att en modern form av ordnings- och uppförandeomdöme är ett bra verktyg i kommunikationen med föräldrar.

Frågan om uppförandeomdöme behandlas på riksplanet men treklövern i Landskrona vill inte avvakta. Därför kommer man att föreslå ovanstående vid nästa sammanträde i Barn- och ungdomsnämndens vilket äger rum den 7 februari.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser