Annons

Klagomål önskvärda inom äldreomsorgen

Antalet klagomål inom äldreomsorgen har minskat och nu vill förvaltningen vända (!) den neråtgående trenden.
– Visst är det bra när klagomålen minskar, men samtidigt är det viktigt för oss att få in vårdtagarnas synpunkter på verksamheten så att vi kan bli ännu bättre, motiverar äldre- och omsorgsförvaltningens ordförande Viveka Skantz, m, nämndens beslut att förbättra informationen om möjligheten att lämna klagomål och synpunkter på verksamheten.

Klagomålshanteringen började 2003 och då inkom 73 klagomål, året därpå var siffran 89 och 2005 hamnade man på 66 klagomål. Förra året fick man in 49 synpunkter fördelade på 44 klagomål, två förslag till förbättringar av verksamheten och tre berömmande synpunkter.
Det är Annelie Prenning som tar emot synpunkterna och sammanställer resultaten. Något entydigt svar på varför synpunkterna minskat kan hon inte lämna.
– Kanske beror det på att man är mer uppmärksam ute i verksamheterna och omedelbart åtgärdar påtalade brister, påpekar hon men tillägger också att det kan vara så att vårdtagarna inte är informerade om kommunens klagomålshantering.

Annons
 

För att förbättra informationen kommer informationsmaterial om möjligheten att klaga att lämnas till vårdtagaren redan vid första kontakten med omsorgen.
Vad gäller innehållet i klagomålen så kretsar dessa huvudsakligen kring hur man blir bemött av personalen alternativt hur beviljade arbetsuppgifter utförs, dessa båda har vardera 13 inlämnade synpunkter. Nio klagomål har gällt tryggheten och åtta har gällt handläggningen.
– Varje synpunkt skall följas upp och åtgärdas, dessutom skall de som haft synpunkter kontaktas inom tio dagar för att informeras om vad synpunkterna resulterat i, betonar Viveka Skantz avslutningsvis.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser