Annons

LSR funderar på egen värmepanna

Brännbart avfall har visat sig vara en bra affär för kommuner med egen värmepanna. Därför undersöker LSR, Landskrona och Svalövs Renhållningsbolag, möjligheten att tillsammans med NSR och Nårab bygga en egen panna.
Vår ambition är att ge politikerna ett så brett beslutsunderlag som möjligt innan man fattar beslut om att bygga en ny pannan. Min uppfattning är att här finns samordningsvinster att göra, förklarar Göran Jingborg, vd för LSR.

Bakgrunden till funderingarna är att LSR i dag tvingas skicka sitt brännbara avfall så långt som till Eksjö eftersom lagen förbjuder att man lagrar avfallet.
– Det ger köparna trumf eftersom vi måste bli av med avfallet och därför tvingas vi betala för varje ton som levereras, berättar ordförande Göran Nyström som ser klara förtjänster om man i Nordvästskåne kunde gå samman kring en gemensam pannan för att bränna det egna avfallet.
– Vi skulle få kortare transporter, något som spar miljön och dessutom skulle värmen komma kommunernas fjärrvärmekunder till del, poängterar han och i förlängningen kan det också handla om att komma över billig energi från övriga Europa.
– I Sverige har vi kommit långt vad gäller återvinning, men i exempelvis Tyskland finns stora berg av brännbara hushållssopor som man inte kan bli av med. Tänkbart är att vi importerar dessa mot en ersättning och sedan omvandlar det till användbar energi, poängterar han och Göran Jingborg vill lyfta fram ambitionen att bli av med oljeberoendet.
– Här kan det handla om betydande samarbetsvinster och från vår sida hoppas jag att vi skall ha ett underlag färdigt om någon månad.

Annons
 

I dagarna har NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, fått tillstånd att bygga ett kraftvärmeverk för förbränning av sorterat avfallsbränsle vid huvudanläggning på Filborna industriområde. Det är bland annat med anledning av den satsningen som LSR och Nårab, Norra Åsbo Renhållnings AB, vill undersöka möjligheterna om det finns underlag för en gemensam satsning.
– Dessutom lär Öresundskraft, som i dag levererar fjärrvärme till Landskrona, vara i behov av en ny panna. Så det finns alla många skäl att göra en ordentlig studie av förutsättningarna för ett samarbete innan besluten fattas, avslutar Göran Jingborg.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser