Annons

Torkild vill sälja kommunägda aktier

Kommunen föreslåss sälja aktier för 50 miljoner kronor för att förstärka kommunens likviditet.
– Det vi säljer motsvarar delar av den värdeökning vi fått på våra investeringar, förklarar kommunalråd Torkild Strandberg, fp, som nu går till fullmäktige för att få klartecken för försäljningen.

Marknadsvärdet på kommunens placerade tillgångar uppgick i november till en dryg miljard och av detta är omkring 683 miljoner avsedda att klara kommunens pensionsåtagande. Placeringarna är fördelade på såväl svenska som utländska aktier, men också i mindre riksfyllda räntebärande papper. Enligt beslut i fullmäktige skall räntepapper uppgår till 50 procent av placeringarna, tio procent i andra säkra papper och aktierna fördelade med 20 procent i svenska och en lika stor post i utländska aktier. Efter försäljningen uppgår värdet av svenska aktier till 184 miljoner kronor, utländska till 195 miljoner, svenska räntor till 490 miljoner och övriga placeringar till 110 miljoner kronor.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser