Annons

Nöjda hyresgäster hos Landskronahem

Hyresgästerna är nöjda med Landskronahem, det visar resultatet av den årliga Nöjdkund enkäten. Noterbart är också att svarsfrekvensen ökat från 35 till hela 65 procent av de 3 866 lägenhetsinnehavare som fått enkäten.
– Att svarande ökat tror jag beror på att vi i fjor skickade ut enkäten i ett personligt brev, tidigare år har vi bara lagt ut den i brevlådan, förklarar Maria Ansgariusson på kundservice.

Lägst betyg får tryggheten, 3,6, medan personalen får högts, 4,5, och Landskronahem som helhet får 4,2 i betyg. Vad gäller tryggheten så pågår olika projekt för att den skall förbättras. Bland annat kommer samtliga fastigheter inom Landskronahem att trygghetsbesiktigas efter en fastställd checklista.
– För oss är det viktigt att ta del av hyresgästernas synpunkter, då får vi signaler på vilka område vis skall förbättra oss, avslutar Maria Ansgariusson.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser