Annons

Landskronas hemsida fortfarande dålig anser Svenskt Näringsliv

Ifjol fick Landskrona kommun svidande kritik av Svenskt Näringsliv för delar av den kommunala hemsidan. Bott och bättring utlovades av berörda förvaltningar. Nu står det dock klart att inget hänt. Torkild Strandberg instämde i kritiken och motionerade ämnet i kommunfullmäktige. En motion som valsade sakta genom byråkratins kvarnar, skriven som den var den 3 januari 2006 och togs upp i fullmäktige först den 18 december.
– Då ansågs motionen besvarad, sade Torkild på tisdagen.

När Svenskt Näringsliv på måndagen presenterade resultaten efter att ånyo granskat samtliga 290 kommuners hemsidor hamnade Landskrona åter i bottenskarpet. I undersökningen riktade man in sig på i vilken utsträckning kommunerna informerar sina invånare om möjligheten att välja skola, hemtjänst eller äldreboende.
Men även i vilken grad kundenkäter och andra kvalitetsredovisningar publiceras på nätet, samt om det finns strukturerade jämförelser mellan olika utförare. Maxpoängen en hemsida kunde få var 21 poäng. Landskrona fick 1.
– Det duger inte. Vi ska emellertid inte bara bli bättre på vår hemsida. Vi ska se över hur vi kan informera bättre på alla sätt. Allt ska ses i ett sammanhang, säger Torkild Strandberg.

Annons
 

Några förhinder rent tekniskt att nå ut med informationen föreligger inte, säger Dino Giribaldi, utredare på Stadskontoret.
– Vi har en decentraliserad webb där varje förvaltning själv ansvarar och uppdaterar sin avdelning. Vår uppgift är att se till att utbilda dom på detta. Verktyget finns för de olika redaktionerna,

– Målet är att vi ska bli bättre och därmed få ett högre betyg nästa gång, avslutar kommunalråd Strandberg.

Läs vad förvaltnigscheferna sade för cirka ett år sedan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser