Annons

– Alla kan prata svenska

Det har varit en minst sagt omtumlande vecka för alla som på något sätt har samröre med Gustaf Adolfskolan. Efter att huvudskyddsombudet Leif Paulsson i torsdags stängde GA-skolan, efter att en smällare fått den omtalade ”bägaren att rinna över”, har fokus hela tiden rört arbetsmiljöproblemen på skolan men flyttats från smällare till åtgärdsprogram och språkförbud.
– Det har varit en intensiv vecka men så har läget också varit mycket akut och är fortfarande, säger Barn- och ungdomsförvaltningens chef Ylva Runnström på onsdagsförmiddagen.
– Samtidigt är det bra att vi fått fokus på arbetsmiljöfrågorna. Att detta på sikt mynnar ut i att alla på skolan, personal och elever ska känna trygghet och glädje i att gå till sin arbetsplats.

Att problemen på GA-skolan inte har uppkommit över en natt är alla inblandade parter rörande överens om. Under hela hösten har personal tipsat media om tillståndet på skolan, när Landskrona Direkt konfronterat skolledningen med problemen har svaren oftast varit att det rör sig om överdrifter. Inte förrän ett antal flickor skolstrejkade sent på höstterminen verkade problemen åtminstone utåt tas på allvar. När Landskrona Direkt tidigt under höstterminen vill ha svar på frågor rörande den omfattande fönsterkrossningen som då skedde på skolan uteblev svaren, trots upprepade påminnelser.
Varför har det dröjt så länge innan man agerade från skolan och förvaltningens sida?
– Det har genomförts en mängd olika åtgärder. Det har skrivits ett flertal åtgärdsprogram för olika elever. Det hela har dock eskalerat under hösten. Sen ska vi har klart för oss att förstörelse sker främst utanför skoltid då våra skolgårdar är populära samlingsplatser för ungdomar, svarar Runnström.

Annons
 

Vad har hänt med de sex omplacerade eleverna?
– De är mottagna på respektive skola.

Vilka skolor rör det sig om?
– Det har inget allmänintresse.

Menar du att det inte har ett allmänintresse för föräldrar till barn på andra skolor att få veta att någon av de omplacerade hamnat där?
Jag tycker inte det.

Har omplaceringarna fungerat, har de kommit till skolan som de ska?
– Allt fungerar. En del har kommit igång redan, någon börjar i slutet av veckan på sin nya skola och någon börjar i nästa vecka. Under tiden har GA haft kontakt med eleverna.

Kan det bli tal om att omplacera fler av de 22 som veckan ut är avstängda från undervisning i sina respektive klasser?
– Nej det är inte aktuellt. De får i veckan handledning på skolan på eftermiddagstid när övriga gått hem. En del kontakter sköts säkerligen också via telefon.

Kommer det att sättas in extra resurser på GA-skolan när dessa återvänder?
– Vi reorganiserar oss nu på GA-skolan för att bättre kunna stödja alla elever, svarar Runnström med eftertryck på alla elever.

Vad gäller kring kravet om att enbart tala svenska på skolan?
– Det är en huvudregel på skolan. Något vi kommer att hålla hårt på framöver. Detta för att skapa en lugn och trygg miljö. Arbetsmiljön har varit präglad av hot och trakasserier och ett sätt att komma tillrätta med detta är att alla förstår varandra. Skulle sedan någon elev på en rast använda sitt modersmål eller för den delen ett annat språk så är det okej så tillsvida att ingen annan elev eller personal utesluts från samtalet. Det är två regler vi kommer att fokusera på. Dels är det nolltolerans vad gäller språkbruket, minsta lilla kränkning får följder. Dels kommer det att råda nolltolerans mot slagsmål, såväl riktiga som de som är på låtsas. Sådana har nämligen filmats och det är oerhört kränkande. Dessutom kommer vi framöver att polisanmäla alla skolrelaterade brott. Det vill säga samma regelverk gäller på skolan som samhället i övrigt.

Var det en informationsmiss att föräldrarna inte meddelades om att det nu är enbart svenska som gäller på skolan?
– Ja, en ren miss från vår sida.

Vad gör ni om eleven inte kan göra sig förstådd på svenska?
– Alla kan prata svenska på skolan. Det är alltså inget bekymmer att prata eller förstå svenska på skolan. Vi har inga nyanlända flyktingar som kommer till GA-skolan. Det finns elever som är bättre på svenska än på sitt modersmål.

Bör inte tvåspråkigheten uppmuntras?
– Absolut ska det uppmuntras. Det är en enorm tillgång. Däremot måste vi i den dagliga verksamheten vara tydliga och använda oss av svenska språket.

Hur upplever du kritiken från ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Barnombudsmannen, opinionsbildare på ledarsidor, riksdagsmän, lokala politiker, polisanmälningar från allmänheten, men även från föräldrar och tidigare lärare på skolan, etcetera?
– Jag välkomnar en granskning. Det är till hjälp i vårt arbete. Jag kan dock inte se att vi brutit mot någon lag.

Har du förtroende för skolledningen?
Jag stödjer skolledningen. Nu ska vi gemensamt arbeta för att vända detta. Vi har redan hunnit en bit på vägen.

Vem bär det största ansvaret i frågan?
– Jag är ytterst ansvarig för verksamheten på våra grund- och förskolor i Landskrona.

Anser du dig ha tillräckligt med resurser för att skapa en bättre arbetsmiljö på skolorna?
– Ja.

Avslutningsvis är allt under kontroll nu?
– Ja, det är det.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser