Annons

Vem ska betala oljesanneringen på Emonds industritomt?

Nästa vecka möts Landskronahem och Trianon Fastighetsbolag inför miljödomstolen i Växjö. I potten ligger 25 miljoner kronor, kostnaden för oljesaneringen av Emonds gamla industritomt i centrala Landskrona. Saneringen, som påbörjades våren 2005, har varit mycket omfattande. Sammanlagt har 160 kubikmeter i det närmaste ren eldningsolja pumpats upp, ytterligare 20 kubik har tagit om hand genom oljeavskiljare. Dessutom beräknas de förorenade massorna, totalt 24 613 ton, ha innehållit runt 100 kubikmeter olja. Och fortfarande är det cirka 7 000 kvadratmeter stora området inte fritt från olja.
– I fem av våra kontrollpunkter har vi upptäckt förhöjda värde av olja i grundvattnet. Nu kommer kontrollmätningarna att pågå fram till maj och finns det fortfarande olja kvar så kommer vi att gräva igen för att plocka bort de sista resterna, förklarar Martin Persson, processansvarig på Landskronahem.

De gamla industribyggnaderna ägdes tidigare av Trianon Fastighetsbolag och efter en analys av oljan som pumpades upp beslutade Landskronahem, som utför saneringen på kommunens uppdrag, att stämma fastighetsbolaget efter ”polluter pays principle”, förorenaren skall betala.
– De analyser vi gjorde av oljan visar att den läckt ut mellan åren 1993 och 2002, år då Trianon stod som ägare, förklarar Martin Persson och tillägger att målet också har stor principiell betydelse.
– Eftersom inga mål tidigare avgjorts vad gäller ansvarsfrågan vid föroreningar får det också prejudicerande verkan på framtida saneringsmål.

Annons
 

Tidigare har parterna nåt förlikning utanför domstol. Ett av skälen till att Landskronahem vänder sig till domstol är de stora kostnaderna. Kommunfullmäktige har beviljat en kostnadstäckning på 15 miljoner, nu handlar det om 25 miljoner kronor. Pengar som kommunens skattebetalare riskerar att få betala.
– Eftersom det finns flera område av den här typen runt om i svenska städer är det viktigt att få fram rättsliga principer, det handlar om en tickande miljöbomb. Dessutom är det oerhört mycket pengar som står på spel för kommuninvånarna.
Och i nästa vecka börjar det rättsliga efterspelet av den omfattande oljesaneringen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser