Annons

Dagarna räknade för domstolen i Landskrona?

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg men även oppositionsråd Niklas Karlsson och riksdagsman Anders Karlsson var tre som reagerade kraftigt efter det att chefen för domstolen i Landskrona, lagman Jan Alvå till Landskrona Posten nyligen uttalat att han ”beslutat undersöka om alla anställda kan förflyttas till Lund”.

Strandberg författade omgående ett brev till justitieminister Beatrice Ask och Anders Karlsson interpellerade henne. På förmiddagen idag har kommunstyrelsens presidium i Landskrona samt kommunstyrelsens ordförande i Svalöv, Karl-Erik Kruse haft ett möte med Jan Alvå.
– Vi kommer att fortsätta våra diskussioner med kommunledningen om domstolen i Landskrona, var Alvås besked till media efter mötet.

Annons
 

Domstolen i Landskrona, som numera är en del av Lunds tingsrätt, har under senare år utsatts för återkommande ifrågasättanden.
Socialdemokraterna i Landskrona har med stöd av riksdagens justitieutskott och av förre justitieministern Thomas Bodström framgångsrikt försvarat den dömande verksamheten i Landskrona, säger riksdagsman Anders Karlsson som idag mottagit ett svar på den interpellationen han ställde till justitieministern.
– Innan utvärderingen har genomförts kommer regeringen inte att ta ställning till några förslag till förändringar av Lunds tingsrätts organisation, svarar Beatrice Ask.

– Svaret från justitieministern är oroande. Till skillnad från sin socialdemokratiska företrädare, vill hon inte idag ta ställning. Tyvärr är det nog inte en alltför järv gissning att dagarna är räknade för den dömande verksamheten i Landskrona, säger Anders Karlsson.

Torkild Strandberg som även engagerade sig stort i frågan när landet var s-styrt kommer fortsatt att göra allt i sin makt för att det även framledes ska finnas en dömande verksamhet i Landskorna.
– Landskronaborna om några vet i praktiken vad det innebär när flyttlassen går åt fel håll, säger Torkild och syftar på hur kommunen åderlåtits på rättsområdet när det gäller kriminalvård, polis och kronofogdemyndig.

En nackdel för Landskrona som ständigt återkommer är de undermåliga lokalerna som domstolen idag förfogar över.
Det är ett fruktansvärt dåligt arbetsställe i Landskrona, säger Alvå och när Landskrona Direkt på väg ut ur Rådhuset slår följe med lagmannen säger han,
Lukta! Känner du? Det stinker avlopp här?

Kommunens företrädare hävdar dock att lokalfrågan ska vara tämligen enkel att lösa.
– Är det bara det som det hänger på, så löser vi det, lovar kommunchef Sergio Garay som av politikerna ombetts att ta fram förslag på lämpliga lokaler för domstolen.
Vi är nu väldigt aktiva med att se över lokalsituationen i centrala Landskrona, säger Garay och förklarar att en översyn redan är igång som involverar såväl myndighets- som privata lokaler.

Helst ser parterna att Landskrona får tillbaka sin status som tingsrättsort.
– Det är väl den möjligheten jag ser om det i framtiden ska finnas dömande verksamhet i kommunen, säger lagman Alvå men tillägger samtidigt,
– Det är en stor uppförsbacke.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser