Annons

18 kameror ska trygga centrum

Med hjälp av 18 övervakningskameror skall brottsligheten i centrala Landskrona minskas ytterligare. Det hoppas man från strategikontoret och ärendet ligger nu hos länsstyrelsen för avgörande.
– Jag har precis fått in kompletteringarna och kan inte säga när vi fattar vårt beslut, men det lär dröja några veckor, förklarar handläggare Sören Svensson som ser problem med att bevilja tillstånd för så många kameror samtidigt.
– Folk skall kunna röra sig på allmänna platser utan att behöva känna sig övervakade, men det skall ställas mot samhällets rätt att skydda sig mot exempelvis brottslighet. Det kan innebära vissa problem när det gäller så många kameror samtidigt.

I ansökan finns också en karta över kamerornas placering bifogad och av den framgår att det på Storgatan och Eriksgatan helt saknas kameror, dessutom är Rådhustorget i stort sett utan bevakning.
– Vi har i ett första skede tittat på vilka gator de flesta misshandelsbrotten ägt rum och placerat kamerorna där. Men det kan utökas när vi gjort en utvärdering av den här satsningen, förklarar Annika Wågsäter Kommunstrateg med ansvar för brottsförebyggande frågor.

Annons
 

Tätast sitter kamerorna på den del av Järnvägsgatan som går från teatern och till Borgmästargatan, här planeras för sju kameror och på Rådmansgatan placeras fyra. Inför ansökan har personer boende i det berörda området tillfrågats om inställningen till övervakningen. Totalt intervjuades 64 personer och av dessa var 52 positiva till kameraövervakning, medan 39 kände sig tryggare om kamerorna kom upp. Vidare ansåg 40 av de tillfrågade att övervakningen inte var integritetskränkande, något som 14 tillfrågade tyckte. Parallellt med att ansökan om den omfattande kameraövervakningen skickas in konstateras att de anmälda misshandelsbrotten utomhus gått ner. Något som skulle kunna motsäga en kameraövervakning.
– Vi har visserligen brutit trenden, men det krävs fortsatta insatser för att helt få bort den här typen av brott och det är här som kameraövervakningen kommer in, förklarar Annika Wågsäter.

Enligt statistiken fick polisen in 209 anmälningar om misshandel 2002, året därpå var siffran nere i 158 för att sedan stiga till 171 för två år sedan och toppnoteringen gjordes 2005 med hela 254 anmälda misshandelsbrott. Förra året bedömdes siffran hamna på 235 fall av misshandel.
– Vi tittar på helheten innan beslutet fattas och det är många faktorer som skall vägas in, avslutar länsstyrelsens handläggare Sören Karlsson och betonar att den planerade övervakningen är mycket stor för att gälla en stad av Landskronas storlek.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser