Annons

125 nya villor i Glumslöv

Efter klartecken i Regeringsrätten kommer 125 nya villor att byggas i Glumslöv.
– Efter år av överklagande är det nu klart för byggstart, förklarar mark- och exploateringschef Anders Folkar som också noterat ett rekordintresse för tomtmarken.

Hela projektet började för ett antal år sedan när Derome Förvaltnings AB anmälde intresse för att få bygga på Hällstorpsområdet. Kommunen upprättade då en plan som omedelbart överklagades av boende som bland annat skulle förlora utsikten över Öresund. Ärendet vandrade då genom olika rättsinstanser ända upp till Regeringsrätten som avvisade klagomålen. I december 2006 godkände fullmäktige exploateringsavtalet med Derome om uppförandet av 36 småhus med byggstart senare i år. Resterande tomter delades upp i två småhusprojekt och kommunen gick ut med förfrågan om intresse från olika byggherrar.
– Intresset var mycket stort, vi fick inte mindre än 13 företag som anmälde sitt intresse, berättar Anders Folkar och efter att ha bedömt de olika förslagen gick byggrätterna till JM respektive Brinova Fastigheter i samarbete med Peab. JM har för avsikt att bygga 40 bostadsrätter fördelade på två-, tre- och fyrarummare och bolagets ambition är att skapa bostäder för såväl barnfamiljer som ensamhushåll.
– Bolaget vänder sig också till äldre Glumslövsbor som önskar ett mindre, lättskött boende och möjlighet att bo kvar i Glumslöv när den större villan är såld.

Annons
 

Brinova och Peab kommer att bilda ett gemensamt bolag för att bygga 28 kedjehus med äganderätt i ett och två plan. Storleken varierar från trerummare på 86 kvadratmeter till sexrummare på 149 kvm. Samtliga tre byggprojekt väntas vara påbörjade till hösten och efter viss stiltje när det gäller utbyggnaden av Glumslöv så tittar kommunen nu på ytterligare möjligheter att skapa bostäder med hög attraktionsgrad.
– Vi vet att Glumslöv är populärt, men samtidigt finns det många olika intresse att ta hänsyn till när det gäller den framtida utbyggnaden. Några konkreta planer kan vi inte presentera, men det finns funderingar på att ta fram mark för ytterligare bebyggelse, bekräftar Anders Folkar.

Granne med Glumslöv ligger Rydebäck i Helsingborgs kommun och där är utbyggnadstakten mycket hög. Samtidigt pågår en diskussion i Landskrona om att skapa fler bostäder med hög attraktionskraft. Trots detta har Glumslöv i det närmaste varit undantaget större utbyggnadsplaner.
Jag vet inte vilka de historiska hänsynen är, men det handlar om ett känsligt område och det här säkert spelat viss roll, poängterar Anders Folkar och det mångåriga överklagandet av de nu fastlagda byggplanerna säger en del om vilka problemen kan vara.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser