Annons

Ny konsult ska utvärdera förra konsultens nya organisation


Den nya kommunala organisationen som trädde i kraft den förste juli 2005 skall nu utvärderas. Enligt förslaget skall en extern konsult se över verksamheten för 350 000 kronor, pengar som skall plockas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Parallellt med översynen av den kommunala organisationen kommer av allt att döma även en översyn av de politiska nämnderna att göras.
– När vi beslutade i fullmäktige om den nya organisationen så var ambitionen att också se över den politiska organisationen efter valet och där är vi nu, förklarar kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, och en anledning till den politiska översynen är att några förvaltningar har två politiska nämnder. Som exempel kan nämnas teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen som politiskt lyder under såväl Tekniska nämnden som Byggnadsnämnden och Fritids- och Kulturförvaltningen har också två nämnder.

Det är ingen hemlighet att man från borgerligt håll vill skära ner på antalet politiker, medan socialdemokraterna är av en motsatt uppfattning.
– För oss är det angeläget att ha så många fritidspolitiker som möjligt eftersom det ökar möjligheterna för människors engagemang i politiken. Skär man ner för mycket på de lokala politikerna så riskerar man att stänga ute väldigt många människor från den demokratiska processen och på sikt spä på politikerföraktet, menar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, och därmed är det upplagt för debatt i den fortsatta handläggningen.

Annons
 

När det gäller översynen av organisationen så ställer sig socialdemokraterna bakom förslaget, om än med en liten reservation.
– Det är viktigt att skapa en bred insyn i arbetet med representanter från alla partier så att vi inte riskerar nya organisationsformer efter varje val. Här är en bred politisk enighet viktig, precis som vi hade när den nya organisationen spikades för två år sedan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser