Annons

GA-skolan öppnar igen på fredag

Gustav Adolfskolan öppnar återigen för undervisning i morgon, det beskedet gavs vid den välbesökta presskonferensen som avhölls i skolans matsal sent på torsdagseftermiddagen.

En smällare för mycket fick bägaren att rinna över. Nu stängs 28 elever av på Gustav Adolfskolan i Landskrona. Sex av dem får inte komma tillbaka utan flyttas till andra skolor i kommunen.
– Trots de insatser som gjorts blev situationen ohållbar och därför har vi nu beslutat om kraftfulla åtgärder, berättade Ylva Runnström, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen efter det att lärarnas skyddsombud Leif Paulsson beslutat att skolan skulle stängas.
– Den första smällaren detonerade strax före klockan nio och nästa bara några minuter senare. Då var måttet rågat och jag vände mig till skolledningen med krav på att skolan skulle stängas, berättade Leif Paulsson som varit lärare på skolan sedan 1980 och upplevt hur våldet ökat under den senaste tiden.
– Så här illa har det aldrig varit. Vi har fått uppleva hur lärare och elever inte vill gå till skolan på grund av den stora oron och så kan det inte få fortsätta.

Annons
 

Oron på GA-skolan har varit känd under några år och en av förklaringarna som lämnas är att skolan upptagningsområde är socialt oroligt.
– Problematiken är inte bara skolans, det handlar om hela området och vi måste sätta in åtgärder för att bryta det sociala utanförskapet som präglar området, poängterade kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, som satt i möte med skolledningen under större delen av gårdagen.

Under hösten kom de första riktigt allvarliga signalerna när en elev slog till en av lärarna och några veckor senare valde några flickor att skolstrejka efter det att de blivit trakasserade av några elever.
– Vi satte in åtgärder redan då, men uppenbarligen räckte det inte, förklarade rektor Patrick Helgesson som nu också skärper ordningsreglerna för samtliga elever på skolan.
– När vi börjar undervisningen i morgon kommer samtliga elever att få information om vilka regler som gäller.

Den senaste krisen utlöstes av att flera smällare utlösts inomhus och i onsdags slutade det med att en smällare modell större kastades i ett trapphus.
– En lokalvårdare chockskadades och fick åka till sjukhus, hon är nu sjukskriven och så får det inte gå till, förklarade Leif Paulsson som tillsammans med tillsynsdirektör Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket i Malmö gått igenom vilka åtgärder skolan nu skall vidta för att komma tillrätta med problemen.
– Efter de garantier vi nu fått har vi accepterat att skolan öppnas igen, men vi kommer noga att följa utvecklingen och kommer inte att acceptera fler övergrepp.

De 28 eleverna som stängas av kommer att få hemuppgifter den närmaste veckan. Föräldrarna är informerade och näste vecka skall sex av dessa placeras ut på andra skolor i kommunen.
– Eleverna är både pojkar och flickor och går i högstadiet. Eleverna är inte okända och urvalet har vi gjort efter genomgång med lärarna, förklarar Patrick Helgesson och tillägger att de sex som flyttas samtliga är pojkar.

Parallellt med avstängningarna stramas ordningsreglerna upp och elever som bryter mot dessa kommer att varnas och riskerar avstängning. Ambitionen är att den sista smällaren nu skall ha detonerat i GS-skolans korridorer.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser