Annons

Låna parkmark för jordvärme

Villaägare som så önskar skall kunna arrendera mark av kommunen för att installera jordvärme.
– Vi har redan haft en del ärende och därför tagit fram ett förslag till standardkontrakt, förklarar mark- och exploateringschef Anders Folkar. Möjligheten gäller villaägare vars tomter gränsar till kommunal parkmark och för en engångskostnad på 4 000 kronor upplåts marken under 15 år för en jordvärmeanläggning.
– Eftersom det handlar om förnyelsebar energi är det något vi ser positivt på, betonar Anders Folkar och tillägger att förutsättningarna självklart är att anläggningen inte påverkar kommunala ledningar eller försvårar eventuell användning av marken. När jordvärmeanläggningen är på plats skall marken också återföras till ursprungligt skick och arrendatorn ansvarar för att inga ledningar finns inom området. Hur många villor som kan vara aktuella är oklart, men inom kommunen finns ett stort antal villor som gränsar till parkmark och här öppnar sig nu en ny möjlighet för energiförsörjning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser