Annons

Fler måste ta ansvar!Karlsson vill se ett större engagemang i flyktingmottagningen

Oron i världen har inneburit att flyktingströmmarna till Sverige ökat och trots ett nollavtal tog Landskrona kommunen förra året emot 214 flyktingar. Nu kräver oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, att staten ökar sitt engagemang och inte vältrar över ansvaret på ett fåtal kommuner. – Tyvärr smiter väldigt många kommuner undan sitt ansvar när det gäller flyktingmottagningen och de statliga myndigheterna verkar handlingsförlamade. Här måste det bli en ändring, förklarar Niklas Karlsson som har för avsikt att väcka frågan i kommunfullmäktige med förhoppningen att förmå kommunledningen att uppvakta regeringen i frågan.
– Med tanke på den oro som finns i världen kan vi inte stillatigande acceptera utvecklingen. För två år sedan tog vi emot 76 flyktingar, i fjor var siffran 214 och några tecken på att det skall minska i år finns inte.

Från Malmös håll planeras en uppvaktning av regeringen i frågan och Niklas Karlsson anser att Landskrona bör följa Malmös initiativ.
– Av landets 290 kommuner är det 90 som inte tar emot några flyktingar, varav några finns i Skåne, förklarar han med adress Lomma och Vellinge.
– Rika kommuner som sviker sitt ansvar, här måste statsmakterna vara tydligare och kräva att alla kommuner tar sitt ansvar för den här besvärliga frågan.

Annons
 

En möjlighet skulle vara att skärpa de ekonomiska förutsättningarna vad gäller nyanlända flyktingars boende.
– Många väljer att flytta in hos släktingar och bekanta, något som medför trångboddhet och sociala ohälsa. Genom att ta bort det nuvarande bostadsbidraget för inneboende skulle man kunna bryta den trenden, menar Niklas Karlsson som också vill att kommuner som tar sitt ansvar skall få ökad statlig ersättning.
– Kan staten inte förmå kommuner som i dag sviker sitt ansvar att ta emot flyktingar så bör de som tar ansvar också få högre ersättning. Vi kan inte låta 15 kommuner ta emot en stor majoritet av flyktingarna, det håller inte i längden och här måste regeringen agera för att skapa en större rättvisa.

Att de sociala problemen är mycket större bland invandrargrupper är ingen hemlighet och ett av de svåraste är bristen på sysselsättning.
– I Landskrona startade vi projektet Arbete i stället för bidrag och det är den typ av satsningar som behövs för att bryta den isolering som arbetslöshet och utanförskap innebär, menar Niklas Karlsson som gärna ser att staten skjuter till medel så att kommunerna kan satsa på såväl anställningar i olika projekt som kompetensutveckling genom exempelvis praktikplatser och annan kompetensutveckling.
Problemet är akut och den är min förhoppning att kommunledningen ställer upp på tankegångarna och att vi uppvaktar regeringen i frågan, avslutar Niklas Karlsson.

Fakta flyktingar
Förra året tog Sverige totalt emot 24 284 flyktingar, 2 867 bosatte sig i Skåne. Flest flyktingar valde Malmö, 1 167, Helsingborg 378, Kristianstad 243 och Landskrona 214. Betydligt färre valde Lund, 124, Trelleborg 51 och Ängelholm 14. Kommuner som Kävlinge, Höör, Vellinge och Lomma tog inte emot någon flykting.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser