Annons

Dubbla budskap om arbetslöshet

I januarinumret av det kommunala nyhetsbrevet till näringslivet, Impuls, uppger kommunalråd Torkild Strandberg (fp) att var tredje person i arbetsför ålder i Landskrona inte arbetar. På kommunens hemsida kan man dock läsa att arbetslösheten i kommunen är på väg ner. Siffrorna för den öppna arbetslösheten i november var 3,2%. Detta är endast 0,3% högre än riksgenomsnittet.
– Siffrorna jag refererar till är den så kallade sysselsättningsgraden. De visar att en tredjedel av Landskronaborna i åldern 20-64 år inte har något arbete som ger inkomst till försörjning, förklarar Torkild Strandberg och fortsätter.
– Sedan är det 3,2% som är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen, det vill säga öppet arbetslösa.

Enligt Strandberg så består tredjedelen av samtliga som inte har något arbete, det vill säga förtidspensionerade, socialbidragstagare, studenter med flera. Torkilds uttalande om ”en tredjedel” är dock något svävande och därför har Direkten försökt få ner det hela i siffror. I Landskrona bor idag styvt 40 000 innevånare. Enligt den senaste statistiken från SCB är i runda svängar 23 200 av dessa i åldern 20-64 år. En tredjedel av 23 200 är 7 733. Av dessa uppbär enligt Försäkringskassan ungefär 2 900 personer sjuk- eller aktivitetsstöd (förtidspension). Enligt Torkild Strandberg bor det 2 500 personer i den aktuella åldern som får socialbidrag utan att vara inskrivna som arbetslösa. Återstår cirka 2 300 personer av vilka flertalet torde vara studenter.

Annons
 

Att cirka 7 700 inte har något arbete upprör Torkild.
– Siffran är alldeles för hög. I Sverige arbetar 78% av den aktuella befolkningen men i Landskrona är siffran 67%. Målet måste vara att komma ifatt.
Hur ser motsvarande siffror ut för Helsingborg och Malmö?
– Det har jag faktiskt ingen aning om, medger kommunalrådet.

Kräver motprestation för socialbidrag
Strandberg vill att de som uppbär socialbidrag ska krävas på en motprestation av något slag.
Jag ser gärna att man aktiverar de som uppbär socialbidrag. Typ som i Skärholmen. Där utför några viss renhållning som tidigare inte gjorts. Något liknande skulle man ju kunna ha här i Landskrona.
På frågan om de då inte kommer att utnyttjas i stället för att anställas svarar Strandberg säkert.
– Jag har aldrig hört talas om att så skulle vara fallet någon annanstans men det är klart att man måste vara kollosalt vaksam för sådant.
En annan prestation skulle kunna bestå i studier. När Direkten nämner debatten om nedskärningarna till Komvux, förklarar Strandberg.
– Det är inte samma sak. Bidraget från staten till Komvux skärs ner och vi kan idag inte hitta de cirka fyra miljoner som saknas. Vad vi däremot vet är att vi betalar ut 65 miljoner kronor i socialbidrag varje år. Man kan krasst säga att vi betalar ut den summan för att folk inte ska jobba. Jag tror att det hade varit värdefullt för bidragstagarna om de känt att de gjort nytta för pengarna.
Vad gäller den öppna arbetslösheten kan man konstatera att Landskronas siffror är skapliga i jämförelse med Malmö och Helsingborg. Landskrona och Helsingborg ligger båda på 3,2% och Malmö har cirka 3,8% arbetslösa. Strandberg får frågan om han uppfattar det totala läget i Landskrona som positivt eller negativt.
– Både och. Det är bra att arbetslösheten går ner men samtidigt måste vi får fler som jobbar. Det gör att vi kan satsa mer på arbete, skola och trygghet.

Efter att ha jobbat med ovanstående går vi så tillbaka till kommunens hemsida och finner då att statistiken (artikeln) om den låga arbetslösheten plockats ner.
– Det har jag ingen aning om hur man sköter. Det får ni ta med IT-avdelningen, avslutar Torkild Strandberg.

Statistiken som kommunen tidigare presenterade på sin förstasida hittar du här i PDF-format.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser