Annons

Avgiftsförbud och frukost

Avgiftsförbudet och den obligatoriska frukosten i grundskolan skall avskaffas och dessutom skall kommunens friskolor retroaktivt kunna få del av skolans extramedel, de så kallade Wärnerssonpengarna.
– Jag räknar med att lägga förslag i de här frågorna redan på kommande nämndsmöte, förklarade en nyvald ordförande i bun, Lisa Flinth, fp, efter att ha svingat klubban vid de första mötet som handlade om val till olika utskott. I anslutning till det första mötet lämnade Lisa Flinth också en programförklaring med sina tankar kring nämndens arbete de kommande fyra åren.
Frågan om den avgiftsfria skolan blev en het potatis när de styrande socialdemokraterna tillsammans med vänstern avskaffade alla former av avgifter, även några tior till en cirkusbiljett.
– För oss är det självklart att skolan skall vara avgiftsfri. Lärarna skall inte kunna kräva föräldrarna på pengar till olika aktiviteter. Det är ett rättvisekrav, menade Eva Örtegren, socialdemokraten som bytt äldrefrågor mot barn och ungdom efter valet.
– Vi vill att skolan skall få ta ut rimliga avgifter för olika aktiviteter, förklarade Lisa Flinth och motiverade rimliga avgifter med under hundralappen per termin.
– Det tror vi att föräldrarna mäktar med, påpekade hon och fick medhåll av Carina Herrstedt, nyvald representant för vågmästarpartiet Sverigedemokraterna.
– Även om partiet inte tagit ställning än så tycker jag personligen att det är rimligt att låta skolan ta ut lägre utgifter, menade hon och tyckte också att alla skolor, inklusive friskolor, skall få del av de statliga medel som kommer kommunen till del. Det var den tidigare majoriteten som uteslöt friskolorna från tillgång till de extra Wärnerssonpengarna bland annat med motiveringen att behoven av personalförstärkningar vars störst inom kommunens skolor.
– Vi anser det vara fel och vill att alla skolor skall behandlas lika och därför skall också friskolorna ha rätt till extrapengar, menade Lisa Flinth som också kan tänka sig att ge ut bidragen retroaktivt för de år som friskolorna gått miste om anslag.
– Det utesluter jag inte, konstaterade hon och säger sig också vara beredd att låta privata barnstugor själva sköta såväl köhantering som avgifter.
– Så länge det inte går ut över kvalitén i verksamheten ser jag inget hinder för detta. Dessutom skall den obligatoriska frukosten i grundskolan avskaffas, här skall de bli upp till varje skola att själva avgöra huruvida behovet av frukost föreligger.
Som tidigare konstaterats skall skolorna rustas upp för 15 miljoner kronor kommande år och här är Lisa Flinth inte främmande för att engagera utomstående resurser.
– Jag kan tänka mig att låta arkitekter titta på olika helhetslösningar. Kommunernas skolor är i stort behov av upprustning, menade hon och på den punkten råder fullständig politisk enighet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser