Annons

Fritt att söka gymnasieutbildningar i regionen

Det skall bli fritt för elever inom tio kommuner i Nordvästskåne att söka gymnasieutbildningar var helst man önskar inom regionen. Ett samarbetsavtal är klart och först ut att godta överenskommelsen var Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund.
– Nu är det vår förhoppning att de andra kommunerna kan fatta beslut om avtalet före jul så att de nya reglerna kan börja gälla till höstterminens intagningar nästa år, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson som ser flera fördelar med det nya avtalet.
– Dels blir det lättare för eleverna att välja studieort och samtidigt får kommunerna en större möjlighet att planera sina respektive utbildningar efter elevkullarnas storlek. I dag har vi många elever i gymnasieålder, men vi vet att den gruppen kommer att minska om några år och då gäller det att vara förberedd.

I den gymnasieplan som den gamla regeringen planerade skulle fritt sökande införas över hela landet från nästa år, men den har nu lagts i malpåse av den nya regeringen och det är oklart när fritt sökande kommer att införas. Här går alltså de Nordvästskånska kommunerna före och inför fritt sökande.
För eleverna innebär detta en större valfrihet. I dag kan man bara söka utbildning i andra kommuner om motsvarande utbildning inte finns på hemorten. Detta eftersom hemkommunen skall svara för utbildningskostnaderna. Dessutom kommer alltid sökande från den egna kommunen i första hand medan elever från andra kommuner får konkurrera om de platser som blir över.
– Nu ändras detta och alla elever inom upptagningsområdet konkurrerar på lika villkor och kommunerna svarar för ersättning oavsett var man är bosatt, berättar Tomas Johansson.

Annons
 

Elever som söker utbildningar i andra kommuner utgör en kostand för hemkommunen, varje elev kostar i genomsnitt 90 000 kronor per läsår. Något dyrare om utbildningen innehåller dyrare maskiner och liknande.
– Vi kommer att följa kostandsutvecklingen, men vi gör bedömningen att de ekonomiska effekterna blir begränsade, betonar Tomas Johansson och från den 1 januari 2008 skall en gemensam prislista för likvärdiga utbildningar tillämpas.

Vidare skall man inom samarbetet gemensamt utveckla strategiskt viktiga utbildningar för regionen, en sådan kan nyinvigda Teknik College i Landskrona vara.
– Vår ambition med Teknik College är att nära samarbeta med näringslivet i regionen för att möta framtidens utbildningsbehov, bekräftar Tomas Johansson, glad över att man nu kommit så här långt i samarbetet inom kommunerna i Nordvästskåne.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser